Kjemper mot innføring av Microsoft Exchange på UiO

Universitetet bør bruke åpen programvare, er hovedbudskapet i et opprop mot innføring av Microsoft Exchange

HANDLER IKKE FØRST OG FREMST OM ØKONOMI: Hva slags IT-system universitetet velger, er et etisk og politisk spørsmål, understreker forsker Maja van der Velden ved Institutt for informatikk.

Foto: Ola Sæther

Professor Diana Santos ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) tok i mai initiativ til en underskriftskampanje mot innføringen av Microsoft Exchange.

Diana Santos har fortsatt ikke gitt opp kampen.

– Vi mener at avgjørelsen om å innføre Microsoft Exchange var feil og vil kjempe imot så lenge vi kan. At det handler om digital infrastruktur, gjør at mange ansatte ikke helt forstår hva dette dreier seg om. Vi har forsøkt å skape en debatt, men mangler fora hvor vi kan spre informasjon, sier hun og viser til at hun i motsetning til universitetsledelsen, ikke kan sende ut informasjon via felles e-postlister eller publisere på universitetets ansattesider.

Mister kontroll

Blant de universitetsansatte som har skrevet under oppropet, er også forsker Maja van der Velden ved Institutt for informatikk.

– For meg handler ikke dette om bedriften Microsoft, men om universitetets rolle og funksjon i samfunnet. Vi kan ikke som et universitet som produserer kunnskap, la en stor kommersiell markedsaktør overta kontrollen over teknologien, sier hun og viser til at de ansatte og studentene på instituttet bruker mange forskjellige typer programvare.

– Endrer vi ting, må det være fordi vi skal bli bedre og enda mer kreative, innovative og åpne, sier hun. Van der Velden trekker fram sluttrapporten til USIT-prosjektet "Ny integrert kalender og e-post (NIKE)" som ble presentert i mai.

– USIT beskriver i denne rapporten UiOs behov som et resultat av at institusjonen driver en innovativ virksomhet, og derfor trenger tilstrekkelig rom for å integrere fremtidige tjenester. Ved å innføre teknologien til Microsoft får vi den motsatte effekten, hevder hun.

Skaper avhengighet

– Det viktigste problemet er at universitetet ved å innføre denne programvaren, mister kontrollen over kildekoden, presiserer Diana Santos.

– Bruker du Microsofts programvare, har du ikke mulighet til å lese og forbedre kildekodene, men blir avhengig av Microsoft for hver minste, lille endring du ønsker å gjøre.

GNU/Linux er ifølge Diana Santos den foretrukne programvaren for de fleste vitenskapelig ansatte som driver dataintensiv forskning.

Hun frykter at den storstilte satsingen på Microsoft vil føre til at USIT får mindre kapasitet til å hjelpe ansatte som bruker Linux, og tror det vil bli vanskeligere og vanskeligere å bruke annen type programvare.

– Universitetsledelsen begrunner innføringen av Microsofts programvare med at de ansatte ønsker å ha e-post, kalender og rombestilling i ett og samme system. Men å fylle ut en kalender er ikke en av våre hovedoppgaver, poengterer hun.

Ressurskrevende

– Vi går til våre faste møter og har sjelden bruk for å bestille rom, og Thunderbird, det åpne e-postsystemet de fleste i dag bruker, fungerer utmerket, supplerer Van der Velden.

– Vi forstår ikke hvorfor det ikke er mulig å videreutvikle løsningen basert på Thunderbird, legger hun til.

– USIT skriver i sin evaluering at dette vil være klart minst ressurskrevende og skape minst avhengighet av enkeltleverandører.

Microsoft mangler ifølge Diana Santos og Maja van der Velden, et komplett system for rombestilling. Hvor mye arbeid USIT må legge ned for å få dette på plass, er et spørsmål de gjerne ville hatt svar på.

– Hadde vi fortsatt med fri programvare, kunne vi utviklet egne løsninger i stedet for å bruke ressurser på å utvikle løsninger for Microsoft, poengterer Diana Santos.

Det beste produktet

Universitetets IT-sjef Lars Inge Oftedal og prosjektleder Øyvin Wormnæs i USIT deler ikke Diana Santos og Maja van der Veldens skepsis til lukket teknologi.

– Det viktigste for oss er at brukeropplevelsen blir best mulig for flest mulig av UiOs brukere. Dette er ikke primært et valg mellom åpen og lukket teknologi, men et valg mellom løsninger som i ulik grad kan tilby den funksjonaliteten UiOs ansatte og studenter har etterlyst. Med andre ord, vi ønsker å tilby det produktet som gir universitetet den beste tjenesten.

 

Imot snikinnføring 

Til sammen 285 personer har skrevet under oppropet “I disagree with the sneaking enforcing of Microsoft programs for the internet and mail infrastructure at the University of Oslo (UiO), and want to call for an open discussion of why not use free software in a public university as a guarantee of independence, both scientific and political.”

 

Uniforum har bedt noen av personene på listen fortelle hva som er den viktigste årsaken til at de er imot innføring av Microsoft Exchange.

MICROSOFT FÅR MONOPOL: Janne Bondi Johannessen.

 

Lingvistikkprofessor og leder av Tekstlaboratoriet Janne Bondi Johannessen:

– Jeg frykter at jo mer av Microsofts programvare vi tar i bruk, jo mer fanger bordet. Vi er i ferd med å gi Microsoft en monopolsituasjon som jeg mener er uheldig. Selv om vi i teorien kan fortsette å bruke annen programvare, vil dette i praksis bety at vi binder oss til en kommersiell aktør i mye større grad enn tidligere.

Jeg kan heller ikke se noen gode argumenter for å foreta denne endringen. Systemene vi har i dag fungerer godt, og jeg

opplever ikke at de ansatte har behov for å ha kalender og e-post i samme system.

VI KJENNER IKKE KOSTNADENE PÅ LANG SIKT: Andreas Austeng

Førsteamanuensis på Institutt for informatikk Andreas Austeng:

– Mitt hovedpoeng er at vi bruker penger på en stor omlegging vi hverken ser nytten av eller kostnadene ved. Vi kjenner kostnadene på kort sikt, men vet ikke hvor dyrt dette vil bli på lengre sikt. Jeg er dessuten opptatt av å bruke fri programvare der dette er mulig, og ser dette som et viktig politisk signal.

KONSENTERER RESSUSER OM MICROSOFT: Jan Guttulsrud

 

 

Overingeniør ved Seksjon for medisinsk informatikk Jan Guttulsrud:

– Jeg bruker i dag ikke Microsoft Windows i det hele tatt, og jeg ønsker ikke dette som e-post- og kalenderløsning. Nå frykter jeg en situasjon hvor USIT vil bruke all tid og ressurser på programvaren til Microsoft.

Førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket Knut Hegna:

– Jeg skrev under fordi jeg var enig i de bekymringene teksten i oppropet uttrykte. At universitetet går for et system med firmadefinerte, lukkede formater som kanskje vil binde oss til løsninger fra dette firmaet når det gjelder programvare i framtida.

Spørsmålet om åpen versus lukket kildekode er ikke blitt mindre aktuelt etter avsløringene om NSAs samarbeid med de store programvareleverandørene for å lage bakdører som omgår lokal sikkerhet.

Kjente protestanter

Blant de som har skrevet under, er også antropologiprofessor Thomas Hylland Eriksen, universitetsstyremedlem og stipendiat på Kjemisk institutt Liv-Elisif Q. Kalland og hovedtillitsvalgt i Forskerforbudet Kristian Mollestad.

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 22. nov. 2013 14:20 - Sist endret 25. nov. 2013 11:33

For å gjøre min jobb best mulig ønsker jeg å bruke det beste verktøyet - jeg har ikke funnet noen bedre mail-verktøy enn Outlook, og dermed må vi ha Microsoft Exchange. Det blir jo fremdeles mulighet til å bruke andre mail-verktøy til daglig.

Jeg gleder meg til omleggingen.

Anne Margit Arntzen - 26. nov. 2013 13:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere