NTNU er strengest på karakterer

Det er på NTNU det er aller vanskeligst å få gode karakterer. UiO følger like bak. Det viser en fersk rapport.

Rapporten «Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning» er utarbeidet av Senter for økonomisk forskning (SØF). Rapporten har tatt for seg drøye 2,7 millioner eksamener avlagt ved norske universiteter og høyskoler i perioden 2003 til 2012, etter at bokstavskalaen A-F ble innført.

Målet har vært å fremskaffe kunnskap om karakterbruken og å lage anslag på institusjonenes bidrag til studentens læring.

Forskerne konkluderer imidlertid med at karakterpraksisen varierer i så stor grad mellom institusjonene, at karakterer gir blant andre arbeidsgivere et dårlig grunnlag for å sammenligne studenters prestasjoner mellom fagfelt, og mellom læresteder, melder Universitetsavisa.

Resultatene tyder på en «relativ karaktersetting», som forskerne kaller det: En students prestasjon måles og karakterfestes i forhold til de andre studentenes ferdighetsnivå, og ikke i forhold til absolutte læringsmål på studiet.

«Det kan også være en indikasjon på strategisk karaktersetting, for eksempel for å påvirke inntektene til institusjonen eller rekrutteringen av nye studenter», skriver SØF-forskerne.

Alle de fire gamle breddeuniversitetene er strenge i karaktersettingen. Det motsatte gjelder for de fire nye universitetene. De statlige høyskolene gir bedre karakterer enn inntaksgrunnlaget skulle tilsi. Unntaket er Norges handelshøyskole og Høgskolen i Hedmark.

Aller strengest er NTNU, fulgt av UiO, Hedmark, NHH, UiB og Høyskolen i Sør-Trøndelag.

SØF er eid av NTNU. Rapporten er utarbeidet av Bjarne Strøm, Torberg Falch , Trude Gunnes , og Marianne Haraldsvik

Emneord: Studentsaker, Universitetspolitikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 21. sep. 2013 10:54 - Sist endret 21. sep. 2013 11:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere