Ber UiO skynde seg i veksthussaken

Bystyrerepresentant Marianne Borgen frykter at UiOs snuoperasjon i veksthussaken gjør det vanskeligere å få til en helhetlig løsning på Tøyen. Utsettelsen bekymrer også museets tidligere direktør Elen Roaldset .

– Vi ligger foran i løypa, repliserer rektor Ole Petter Ottersen .

VIL SAMARBEIDE PÅ TØYEN: – Vi ønsker å starte byggingen av et vitensenter så raskt som mulig, og hadde ønsket at universitetet var kommet lengre i sin planlegging, sier SVs gruppeleder Marianne Borgen.  – Vi kan ha et veksthus på plass om fem år, beroliger rektor Ole Petter Ottersen.

SVs gruppeleder i Oslo bystyre Marianne Borgen er kjent som en av arkitektene bak Tøyenforliket, avtalen som sikrer et nytt Munch-museum i Bjørvika. Avtalen som ble vedtatt 28. mai, innebærer samtidig en oppgradering av Tøyenområdet gjennom en rekke tiltak. Et av tiltakene er etablering av et vitensenter på Tøyen. Avtalen presiserer at Oslo kommune undersøker muligheten for å samlokalisere et vitensenter med universitetets planlagte veksthus og med Norsk Teknisk Museum. Avtalen trekker spesielt fram muligheten for et tett samarbeid mellom skolen og det planlagte veksthuset.

Det haster

Universitetet i Oslo sendte 29. mai ut en pressemelding om at universitetet har bedt Kunnskapsdepartementet avslutte det eksisterende prosjektet «Oase 60° nord» og utlyse en ny arkitektkonkurranse.

Marianne Borgen oppfordrer Universitetet i Oslo til å finne en løsning så raskt som mulig.

– Universitetet har allerede jobbet med veksthuset i mange år, og vi hadde selvfølgelig ønsket at universitetet var kommet lenger i sin planlegging. Vi er utålmodige etter å komme i gang av mange grunner. Tøyenforliket ble mottatt veldig positivt av Oslos befolkning. For oss er det viktig at mest mulig av innholdet i avtalen realiseres i den nærmeste framtid, og vi vil gjerne integrere veksthuset i disse planene.

Kampen for et nytt veksthus på Tøyen

Universitetet i Oslo har siden 1930 kjempet for å få et moderne veksthus på Tøyen. Arkitektfirmaet Stein Halvorsen vant i 1998 en konkurranse om utforming av veksthuset med prosjektet «Oase 60° nord».

Prosjektet ble tatt opp igjen i 2009 etter at Kunnskapsdepartementet hadde bevilget penger til prosjektering. Til sammen 41 millioner kroner ble brukt på forprosjektet som ble avsluttet i 2012.

Universitetet i Oslo sendte 29. mai ut en pressemelding om at UiO har bedt Kunnskapsdepartementet avslutte «Oase 60° nord» og utlyse en ny arkitektkonkurranse.

Kunnskapsdepartementet ba i et brev datert 14. juni universitetet om å utarbeide et faglig vurderingsgrunnlag i saken og legge dette fram for Universitetsstyret.

Universitetsstyret vedtok 26. juni å stille seg bak universitetsledelsens beslutning. Styret anbefaler departementet å igangsette et nytt prosjekt som legger til grunn ny kunnskap og nye funksjonskrav, men tar ikke stilling til om dette skal løses gjennom en ny arkitektkonkurranse. Et notat med en grundigere gjennomgang av de økonomiske aspektene og framdriftsplan skal sendes til Kunnskapsdepartementet etter styrets møte i oktober.

Har bedt om møte

Mens Oslo kommune har grepet på vitensenteret, er det Kunnskapsdepartementet som har hånden på det planlagte veksthuset. Og Kulturdepartementet som finansierer Teknisk museum. Marianne Borgen forteller at kommunens gruppeledere har bedt om et møte med den politiske ledelsen i departementene for å diskutere hvordan man best kan få til en helhetlig løsning på Tøyen.

– Vi ønsker en løsning hvor vi ser disse tre enhetene og de eksisterende museene på Tøyen i en sammenheng. Dette vil kunne gi mange muligheter for samarbeid. Målet er å gjøre Tøyen til et spennende naturvitenskapelig område for forskning og utvikling, men også for Tøyens beboere og byens befolkning, understreker hun.

Frykter det ikke blir noe veksthus

Tidligere direktør ved Naturhistorisk museum, Elen Roaldset fikk da hun ble tilsatt som direktør i 1999 i oppgave fra universitetets ledelse å arbeide for å få veksthusplanene realisert.

Arbeidet med å skaffe ekstern finansiering nådde et høydepunkt i 2008 da Yara lovte 10 millioner kroner, og Jens Ulltveit-Moe meddelte at han ønsket å bidra med 50 millioner kroner. Innsatsen for å få et nytt veksthus inn på statsbudsjettet ble kronet med hell da regjeringen i januar 2009 bevilget penger til prosjektering.

Etter at hun fratrådte åremålsstillingen som direktør i mai samme år, har Elen Roaldset arbeidet ved museet som professor i geologi. Hun ble kjent med beslutningen om å skrinlegge Oase 60 ° nord gjennom universitetsledelsens pressemelding.

– Har du forståelse for universitetsledelsens ønske?

– Jeg synes dette er overraskende. Det er lagt ned svært mye arbeid i dette prosjektet gjennom mange år. Ut fra det jeg har lest i mediene, har jeg vanskelig for å forstå hvorfor de ønskede endringene ikke kan innarbeides i det eksisterende prosjektet, sier hun.

– En ny arkitektkonkurranse vil utvilsomt forsinke prosessen. I verste fall frykter jeg at dette kan føre til at det ikke blir noe veksthus på Tøyen, legger hun til.

UiO foran i løypa

Rektor Ole Petter Ottersen deler ikke Roaldsets bekymring. Ifølge Ottersen er det heller ingen grunn til å tro at universitetets snuoperasjon vil forsinke eller hindre en løsning hvor planleggingen av et nytt veksthus ses i sammenheng med etablering av et vitensenter og en eventuell flytting av Teknisk museum.

– I forbindelse med det forrige prosjektet ble det foretatt en nøye gjennomgang av hvilke funksjoner veksthuset skal ha. Bestemmer vi oss raskt, kan vi ha et nytt veksthus på plass om fem år, sier han og viser til at Universitetet i Århus brukte fire år fra arkitektkonkurranse til ferdig bygg.

– UiO har gjort mye av forarbeidet allerede, og nå legger vi siste hånden på et rom- og funksjonsprogram. I forhold til bygging av et vitensenter og en eventuell flytting av Teknisk museum til Tøyen, ligger vi foran i løypa. Så vidt jeg vet, har man ikke en gang begynt å tenke på funksjonsplaner for disse enhetene i en Tøyenkontekst, sier han.

Universitetets rektor hilser bystyrets ønske om samarbeid velkommen.

– Det UiO mer enn noe annet ønsker seg, er en revitalisering av Tøyenområdet. Et vitenskapssenter og et Teknisk museum på Tøyen vil gi store muligheter for synergier og spennende samarbeid.

Emneord: Veksthus på Tøyen Av Grethe Tidemann
Publisert 21. aug. 2013 11:23 - Sist endret 27. jan. 2021 15:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere