Underkommunisert kjønnsfordeling i Universitetsstyret

Språkprofessor Mette Halskov Hansen og sosiologiprofessor  Karin Widerberg. har større sjanse for å bli valgt inn i Universitetsstyret enn biologiprofessor Kristian Gundersen.

HALVPARTEN KOMMER INN: De faste vitenskapelige tilsatte har én kvinnelig og en mannlig representant i Universitetsstyret.  De kvinnelige kandidatenei i denne gruppen er Mette Halskov Hansen (bildet) og Karin Widerberg.

Mandag 13. mai startet valget av de tilsattes representanter til Universitetsstyret.

På UiOs valgside kan universitetets tilsatte studere kandidatenes valgplattformer, stemme og ombestemme seg helt fram til valget formelt avsluttes 30. mai kl. 12. Valget gjennomføres elektronisk og er et preferansevalg. Det betyr at de ansatte avgir stemme ved å rangere kandidatene med tallet 1 for førsteprioritet, 2 for andreprioritet osv.

En mann og én kvinne

Fem menn og to kvinner kjemper om de to plassene de faste vitenskapelige tilsette har i Universitetsstyret.

At reglene tilsier at det skal velges én kvinne og én mann, står det imidlertid ingenting om på nettsiden hvor de faste vitenskapelig kan avgi sin stemme, noe Uniforum ble gjort oppmerksom på av økonomiprofessor Halvor Mehlum.

– Jeg vil tro stemmegivingen ville bli påvirket dersom velgerne ble gjort oppmerksom på at kvoteringen sikrer at kampen om andreplassen står mellom bare menn dersom førsteplassen går til en kvinne, og at den står mellom bare kvinner dersom førsteplassen går til en mann. Valgstyret ser heller ikke ved dette valget ut til å ville bedre informasjonen på dette punktet, skriver Mehlum i en mail til Uniforum.

Denne gangen er sjansen for å komme inn i Universitetsstyret altså størst for de to kvinnelige kandidatene, professor Karin Widerberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og professor Mette Halskov Hansen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

De mannlige kandidatene er førstelektor Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk, professor Kristian Gundersen ved Institutt for biovitenskap, professor Erling Sandmo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, professor Anders Malthe-Sørenssen ved Fysisk institutt og professor Paul Wenzel Geissler ved Sosialantropologisk institutt.

Risikerer å bytte plass

De midlertidige vitenskapelige tilsatte har én plass i Universitetsstyret. Til tross for at stipendiatene og postdoktorene utgjør majoriteten av de vitenskapelige tilsatte, stiller gruppen med bare to kandidater, nåværende styrerepresentant Liv-Elisif Kalland, og nåværende vararepresentant Knut Christian Myhre.  Beholder de setene sine eller bytter de plass, er altså spørsmålet.

Rift om plassen

Blant de teknisk-administrative tilsatte er interessen for å delta i Universitetsstyret relativt stor. Åtte teknisk-administrative tilsatte konkurrerer om én plass. Disse er driftssjef i eiendomsavdelingen Åke Appelqvist, hovedtillitsvalgt i Parat Ole Martin Nodenes, rådgiver Kari Anne Ulfsnes ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia, studiekonsulent Kirsten I. Greiner ved Sosialantropologisk institutt, senioringeniør Espen Trondsen ved Fysisk institutt, senioringeniør Vigdis Bjerkeli ved Institutt for indremedisinsk forskning, områdeleder Kyrre Karlsen i Eiendomsavdelingen og oversykepleier Bente Olin Teigmo ved Institutt for klinisk odontologi.

Av Grethe Tidemann
Publisert 22. mai 2013 14:00 - Sist endret 22. mai 2013 14:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere