April - Side 2

Publisert 4. apr. 2013 14:49

 

Rektorvalget er i gang. At en av kandidatene i rektorvalgkampen er student, har preget valgkampen. Bruk stemmeretten, oppfordret sittende rektor etter den siste intense duellen. Hvis ikke, kan et system med ansatt rektor bli resultatet.