– Folk synes likestillingsarbeid er kjedelig

Det var flere som var frustrerte da likestillingsarbeidere fra UH-sektoren nylig møttes til nettverkskonferanse på Soria Moria.   

NAVLEBESKUENDE SEKTOR: Likestillingsutvalgets leder Hege Skjeie viste liten begeistring for universitetenes tilbakemeldinger på utredningen «Politikk for likestilling».

Foto: Ola Sæther

Få uker etter at høringsfristen på NOUen «Politikk for likestilling» gikk ut, møttes likestillingsarbeidere fra hele universitets- og høgskolesektoren til nettverkskonferanse på Soria Moria.

– Hele tiden er det nødvendig å minne beslutningstakere på at det finnes kvinner: Når priser skal deles ut, når Sentre for fremragende forskning skal utpekes og når faglige prioriteringer skal gjøres. Det må sies om og om igjen, og det er slitsomt, beklaget UiOs prorektor Inga Bostad da hun ønsket deltakerne velkommen.

Laber svarprosent

Da høringssvarene på Likestillingsutvalgets utredning ble talt opp, viste tilbakemeldingene fra sektoren seg å være få.

Kun halvparten av universitetene og bare tre av tjue statlige høgskoler ga sin tilbakemelding, poengterte en tydelig misfornøyd utvalgsleder, professor Hege Skjeie da hun presenterte utvalgets arbeid for konferansedeltakerne.

Professoren roste de grundige svarene fra UiOs Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Universitetet i Agder, ellers var det ikke mye skryt å få.

Likestillingsutvalget

* Regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, ledet av professor i statsvitenskap Hege Skjeie.
* Utvalget har utredet norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse.
* Har levert de to NOUene «Struktur for likestilling» (2011) og «Politikk for likestilling» (2012).
* Foreslår kjønnspoeng og likestillingsstipend for studenter av det underrepresenterte kjønn på svært kjønnsskjeve utdanninger.

Utvalget har gjort en bred utredning av norsk likestillingspolitikk med utgangspunkt i livsløp, etnisitet og klasse, men universitetene og høgskolene som har svart, kommenterer først og fremst de forslagene som direkte angår dem selv: Forslagene om incentivordninger som likestillingsstipend og en mer målrettet bruk av kjønnspoeng på utdanninger med svært skjev kjønnsbalanse.

– Flere spør seg om hvorfor ikke akademia har fått sitt eget kapittel, harselerte Skjeie, og trakk spesielt fram NTNU, som beklaget at utredningen i liten grad gikk inn på rekrutteringen av professorer.

– Heller ingen annen sektor har fått noen slik, detaljert omtale, påpekte hun.

Utredning lagt i skuffen

Både NTNU, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen støtter i sine høringssvar opp om forslagene om likestillingsstipend og kjønnspoeng, med enkelte forbehold. UiO ser ikke ut til å gå inn for kjønnspoeng¸ men gir sin støtte til at det gås videre med forslaget om likestillingsstipend. Til stipendene har universitetet imidlertid også visse innvendinger, blant annet at det vil være uheldig om ordningen fører til at økonomiske perspektiver fortrenger faglig interesse og motivasjon i utdanningsvalg.

Om utvalgets forslag blir noe av, er likevel ikke sikkert. De siste årene er det kommet flere utredninger på likestillingsfeltet uten at mye har skjedd, fortalte Skjeie, og ramset opp:

– Likelønnskommisjonens utredning fra 2008: i hovedsak ikke fulgt opp, Diskrimineringslovutvalgets utredning fra 2009: lagt i skuffen, Likestillingsutvalgets «Struktur for likestilling» fra 2011: fremdeles uavklart hva den skal brukes til.

– Man må jo bli deprimert

Gerd Bjørhovde fra Kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) tok ordet i debatten som fulgte:

– Man må jo bli deprimert når man ser at utredningene legges i en skuff.  Det er en stor utfordring for oss at folk synes likestillingsarbeid er kjedelig, sukket hun.

Emneord: Likestilling Av Helene Lindqvist
Publisert 13. feb. 2013 12:42 - Sist endret 13. feb. 2013 12:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere