Flere utlendinger og kvinner tar doktorgrad

Økningen i avlagte doktorgrader fortsetter. I fjor ble det gjennomført 10 prosent flere disputaser enn året før, og økningen er det både flere utlendinger og flere kvinner som sørger for.

DOKTORREKORD; Universitetet i Oslo hadde  hele 511 disputaseri 2012, 20 prosent flere enn året før.

Foto: Ola Sæther

Ny informasjon fra doktorgradsregisteret ved NIFU viser at det i fjor ble gjennomført 1 461 disputaser. Det er 132 flere enn i 2011, og økningen var særlig stor ved Universitetet i Oslo. Der var det hele 511 disputaser, 20 prosent flere enn året før. NTNU havner på en solid 2.plass med 374 nye doktorgrader, mens Universitetet i Bergen loset 251 personer gjennom ph.d-løpet, melder Universitetsavisa.

Andelen utlendinger, det vil si personer med ikke-norsk statsborgerskap, fortsetter å øke. I fjor var det 507 utlendinger som disputerte, hvilket utgjør 35 prosent. De to årene forut var andelen henholdsvis 33 og 28 prosent. I forhold til antall personer, var det 200 flere doktorander enn i 2008. Blant doktorander med norsk statsborgerskap var økningen i samme periode på 17 personer.

I første halvår i fjor ble det registrert flere kvinnelige enn mannlige doktorander. På årsbasis endte kvinneandelen på 49 prosent, også det en betydelig økning fra 46 prosent i 2011. Totalt var det 722 kvinner og 732 menn som disputerte i fjor. Det er også relativt flere kvinner blant de norske doktorandene enn blant de utenlandske. Blant doktorander med norsk statsborgerskap var kvinneandelen 55 prosent, mens den var på 39 prosent blant utlendingene.

Den foreløpige statistikken fra NIFU viser at det er gjennomført 3 634 disputaser ved Universitetet i Oslo siden 2003. NTNU ligger på andreplass, med 2 647, mens Universitetet i Bergen hadde 2 047. Universitetet i Tromsø avviklet 110 disputaser, mens 65 personer disputerte ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås.

Landets tre minste og nyeste universiteter, Stavanger, Agder og Nordland gjennomførte henholdsvis 32,18 og 15 disputaser. Ved Norges Veterinærhøgskole ble det utdannet 22 nye doktorer.

Statistikk på fagområder er foreløpig ikke klar. I 2011 var det flest disputaser innen medisin og helsefag (396), fulgt av matematikk/naturvitenskap (340), og samfunnsvitenskap (260).

Emneord: Forskning, Forskningspolitikk Av Sølvi Waterloo Normannsen i Universitetsavisa
Publisert 5. feb. 2013 23:35 - Sist endret 5. feb. 2013 23:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere