April - Side 2

Publisert 13. feb. 2013 09:51

Forfatteren og journalisten Morten Andreas Strøksnes har reist i fotsporene til oppdageren Carl Sofus Lumholtz gjennom de lovløse, utilgjengelige Sierra Madre -fjellene i Mexico. Fotografen Ann Christine Eek har brakt Lumholtz’ fotografier fram i lyset.

Publisert 12. feb. 2013 15:39

Gjennomsnittalderen for professorer i Norge har økt med to år til 56,6 år bare på de siste ti årene. I løpet av kort tid vil 650 av landets professorer bli pensjonister. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er bekymret.

Publisert 11. feb. 2013 15:42

Bachelor-programmet svarer hverken til lærernes eller studentenes forventninger. Ti år etter innføringen av Kvalitetsreformen, mener begge parter at bachelorstudiet mangler tydelige kvalitetsmål, helhet og sammenheng.

Publisert 8. feb. 2013 16:36

I 2060 vil Noreg ha behov for å dekkja inn 140 milliardar kroner i den samla verdiskapinga. Kvar nordmann må jobba over 100 timar meir i året for å retta opp dette underskotet utan skatteauke. Det opplyste statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen då dei la fram Perspektivmeldinga 2013 i Georg Sverdrups hus i dag.

Publisert 8. feb. 2013 09:55

Alle universitetene i Norge og Forskningsrådet går sammen om å satse på unge talentfulle forskere i Norge. Med et nytt fellesløft kan Universitetet i Oslo hente ut rundt 130 millioner kroner til sine største forskningstalenter, opplyser divisjonsdirektør Anders Hanneborg (bildet) i Forskningsrådet.

Publisert 7. feb. 2013 16:34

I dag blei leivningane etter Julia Pastrana, kjend som apekvinna, levert tilbake til Mexico frå Universitetet i Oslo. Mexicos ambassadør i Danmark og Noreg, Martha Barcena Coqui tok offisielt imot kista under seremonien i Rikshospitalets kapell.

Publisert 7. feb. 2013 11:22

JussBuss, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og de andre studentrettshjelpstiltakene i Norge lanserer i dag  den gratis appen "Rettshjelperen". Den skal gjøre det enklere for studenter å få svar på juridiske spørsmål.

Publisert 5. feb. 2013 23:50

En medisiner må vanligvis delta i 30 vitenskapelige artikler for å få like mange publiseringspoeng som en samfunnsviter som skriver en bok. Dette er en konsekvens av belønningssystemet, og et utslag stikk i strid med bekymringene da tellekantene ble innført. 

Publisert 5. feb. 2013 17:18

Universitetet i Oslo innfører etiske retningslinjer for kjøp av varer og tenester. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Eitt av krava er at leverandøren skal respektera dei internasjonale menneskerettane.

Publisert 5. feb. 2013 13:30

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus får tildelt penger til bygging og rehabilitering av 168 nye studentboliger i 2013. Kunnskapsdepartementet fordelte i dag  en samlet bevilgning på 250 millioner kroner. Leder Øyvind Berdal i Norsk studentorganisasjon mener staten ikke bevilger nok.

Publisert 1. feb. 2013 16:09

Foajeen i Georg Sverdrups hus såg ut som eit fuglefjell, med folk  ståande i trappene, på terrassane og ved hovudinngangen, då Valkyrien Allstars stilte opp med sin kreative og nyskapande folkemusikk på Lunsj med kultur i dag. Berre eit fåtal av dei frammøtte klarte å få seg ein sitjeplass.

Publisert 1. feb. 2013 14:59

– UiO gjer innkjøp for to milliardar kroner i året. Det er klart at det er viktig at innkjøpa skjer på ein berekraftig og miljøvennleg måte, sa prosjektleiar for Grønt UiO, Jorulf Brøvig Silde , då han i går lanserte ein fast, grøn møtestad på universitetet.