Uklart om omorganiseringen skal evalueres

Til tross for prosjektledelsens forsøk og universitetsstyremedlemmers ønske, ble det aldri noe av en løpende evaluering av Internt handlingsrom. Styremedlem Helle Linné Eriksen mener mye går tapt dersom det kun evalueres i etterkant.

NYTTIG FØLGEFORSKNING: – Prosessen er både omfattende og fragmentert. Det kan være vanskelig å få øye på de gjennomgripende trekkene, og det kunne følgeforskning hjulpet til med underveis, sier Helle Linné Eriksen i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

– Det har vært en genuin interesse i styret for å få til en løpende evaluering. Vi har mye å lære av en prosess som dette, sier universitetsstyremedlem Dag O. Hessen.

Men nå nærmer Internt handlingsrom (IHR) seg slutten, uten at noen evaluering er kommet i gang.

Takket nei til følgeforskning

Sosiologiprofessorene Tian Sørhaug og Fredrik Engelstad ble tidlig spurt av prosjektledelsen om de ville bidra med såkalt følgeforskning på IHR. Men etter at de takket nei, er ingen andre blitt spurt.

Internt handlingsrom (IHR)

* Omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe viser til at prosjektet i dialog med Sørhaug og Engelstad har funnet frem til en student som skriver masteroppgave om IHR.

Studenten skal imidlertid ikke evaluere prosessen, men se på retorikken.

– Planlegger dere å bruke masteroppgaven til noe?

– Ettersom studentens oppgave ikke er ferdig, er det vanskelig å si om vi vil bruke den til noe.

– Skulle det senere være ønskelig med ytterligere forskning på IHR-prosessen, vil grunnlaget for et slikt arbeid være vel tilrettelagt. IHR-sekretariatet har sørget for god dokumentasjon for alle planprosessene med mandater, utredninger, analyser, vedtak og oppfølgingsplaner, framhever universitetsdirektøren.

Reagerer på rekkefølgen i prosessen

Hessen synes noe av poenget med en evaluering blir borte dersom det bare gjøres i etterkant:

– Med en grundig oppfølging underveis, ville vi fått med mye mer av dynamikken i prosessen, argumenterer han.

Styrekollega Helle Linné Eriksen er enig.

– Prosessen er både omfattende og fragmentert. Det kan være vanskelig å få øye på de gjennomgripende trekkene, og det kunne følgeforskning hjulpet til med underveis, sier hun. Selv stiller Eriksen seg undrende til rekkefølgen i enkelte deler av prosessen.

– Arbeidsgrupper sitter og jobber med detaljerte forslag for saksbehandling før de overgripende strukturene er definert. Da får man fort noen problemer med helhet og konsekvens, bemerker hun.

Overflod av evalueringer

Universitetsstyremedlem Hanne Haavind er ikke så sikker på om IHR behøver evalueres. I alle fall ikke i etterkant.

– Det er jo også en tendens til at vi overevaluerer rundt omkring. I IHR er effektene en del av prosjektet. Dersom det trengs en forsker for å få øye på dem, så er vel ikke prosjektet helt vellykket, sier hun.

 

 

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, IHR, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 22. jan. 2013 12:40 - Sist endret 22. jan. 2013 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere