Skriver masteroppgave om IHR-retorikken

Har måten ledelsen snakker om omorganiseringen Internt handlingsrom på, endret seg underveis? Det skal masterstudent Bethina Strandberg-Jensen finne ut.  

INGEN EVALUERING: – Jeg tror prosjektledelsen ville jeg skulle evaluere prosessen. Men jeg er bare en student og skal bare bruke ett semester, så det ble for omfattende, sier masterstudent Bethina Strandberg-Jensen.

Foto: Ola Sæther

Valgte ledelsen for Internt handlingsrom (IHR) å unngå å nevne Lean-metoden etter at NTL-UiO delte ut den svært kritiske brosjyren «Ja til medbestemmelse og tillit – Nei til Lean»?

Slike spørsmål skal masterstudent Bethina Strandberg-Jensen utforske i vår, når hun skriver masteroppgave om IHR på det tverrfaglige masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Internt handlingsrom (IHR)

* Omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.

Betydningen av ord

Fremdeles er hun i startfasen av prosjektet og ikke alt er helt fastspikret. Men retorikken rundt prosjektet vil stå sentralt for den tidligere retorikkstudenten.

– For eksempel kan det være interessant å se på om omtalen av prosjektet, både fra fagforeningenes og prosjektledelsens side, har endret seg underveis.

– Forhandlingssituasjonene er også spennende, fortsetter hun. – Generelt er jeg opptatt av retorikk, diskurser og metaforbruk: Hvordan ord brukes og hvordan betydningen av dem endres i takt med prosjektets gang.

Inspirert av NTL-brosjyre

Første gang Strandberg-Jensen hørte om IHR, var i 2011, da hun jobbet som førstekonsulent på Psykologisk institutt. Da hun hadde vært ansatt i noen uker, ble hun og kollegaene bedt om å sitte i grupper og liste opp rutiner de syntes var tungvinte.

Ideen om at omorganiseringen kunne bli tema for masteroppgaven, kom noen måneder senere.

– Mens jeg la posten ut i posthyllene, oppdaget jeg denne brosjyren fra NTL, «Nei til Lean». Jeg hadde ikke fått med meg at diskusjonen pågikk, men så leste jeg noen leserbrev i Uniforum og forsto at det var en del uenigheter om valg av metodikk.

Sammenligner med sykehus

Sammen med sin veileder Tian Sørhaug var Strandberg-Jensen i høst i møte med prosjektledelsen for IHR for å fortelle at hun ville skrive om prosessen.

– Jeg tror de ville jeg skulle evaluere den. Men jeg er bare en student og skal bare bruke ett semester, så det ble for omfattende, sier hun.

I dag får hun hjelp av prosjektsekretariatet til å finne fram til de dokumentene hun trenger. I hovedsak skal oppgaven baseres på skriftlige kilder, så som strategidokumenter, møte- og styrereferater, powerpointpresentasjoner, evalueringsrapporter og leserbrev i Uniforum. I tillegg kommer noen få intervjuer med prosjektledelsen og representanter for fagforeningene.

Som en bakgrunnsreferanse skal hun bruke Universitetssykehuset i Nord-Norges Pasientforløpsprosjekt.

Forsker på seg selv?

– Du var ansatt i administrasjonen samtidig som IHR startet opp. Betyr ikke det at du til en viss grad forsker på deg selv?

– Jeg har tenkt tanken, men jeg jobbet fulltid på UiO bare i et halvt år. Deretter som tilkallingsvikar ved siden av masterstudiet. Først og fremst tror jeg at det at jeg har jobbet her, gjør det lettere for meg å forstå hva saken dreier seg om. Det er viktig å kunne se saken fra begge sider, selv om det også kan tenkes at jeg har med meg tanker om IHR fra de ansattes ståsted, sier Strandberg-Jensen.

Masteroppgaven skal leveres i midten av mai.Les mer om masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)

 

 

Emneord: Studentsaker, Arbeidsforhold, Administrasjon, IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 21. jan. 2013 11:04 - Sist endret 21. jan. 2013 11:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere