Rektorvalget nærmer seg

I teorien kan hvem som helst bli UiOs nye rektor, vedkommende må verken være professor eller ansatt ved universitetet. Men foreløpig er ingen mulige rektorkandidater foreslått for valgstyret, opplyser Erik Gulbrandsen i valgsekretariatet.

MÅ HA STØTTE: Kandidatforslagene må komme fra en stemmeberettiget student eller ansatt og være underskrevet av minst 20 og høyst 30 stemmeberettigede. Arkivfoto: Erik Gulbrandsen og Magnhild Nesheim i valgsekretariatet.  

Foto: Ola Sæther

Om ikke lenge skal UiOs studenter og ansatte velge rektor for perioden 2013–2017. Fristen for å foreslå kandidater, går ut om litt over en måned.

Foreløpig er det ikke kommet inn noen forslag, opplyser Erik Gulbrandsen i valgsekretariatet. Men det er heller ikke å forvente:

– Erfaringsmessig kommer forslagene inn den siste uka, sier seniorrådgiveren.


Rektorvalg ved UiO, perioden 2013–2017

* Ole Petter Ottersens rektorperiode går ut sommeren 2013.

* Frist for å komme med forslag: 15. februar kl. 12.00
* Godkjenning av kandidater: Valgstyremøte mandag 18. februar
* Valgstart: Torsdag 4. april kl. 12.00
* Valgslutt: Torsdag 18. april kl. 12.00

* Valget gjennomføres elektronisk.
* Vekting av stemmer: Vitenskapelige ansatte 53 prosent, teknisk-administrativt ansatte 22 prosent og studenter 25 prosent.

* Dersom det bare er fremmet ett forslag på rektor- og prorektorkandidat, anses disse som valgt dersom mer enn halvparten av Universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.

 

Alle kan stille

I teorien kan hvem som helst bli rektor ved Universitetet i Oslo. Vedkommende må verken være professor eller ansatt ved universitetet. Et krav for å kunne stille til valg, er likevel at en er foreslått av en stemmeberettiget student eller ansatt og at forslaget er underskrevet av minst 20 og høyst 30 stemmeberettigede.

Stemmerett har alle studenter og ansatte ved UiO, med unntak av enkelte midlertidige ansatte og andre enn professorer II i stillingsprosent under 50.

– Sjansen til å bli gjenvalgt er alltid stor

Sittende rektor Ole Petter Ottersen har allerede annonsert i Uniforum at han kommer til å stille, men vil han få motkandidater?

I høst spurte vi de mulige rektorspirene TF-dekan Trygve Wyller, SV-dekan Fanny Duckert, HF-dekan Trine Syvertsen, biologiprofessor Kristian Gundersen og jusdekan Hans Petter Graver, som alle avkreftet at de planla å stille ved dette valget.

Gundersen uttrykte seg slik:

– Sjansen til å bli gjenvalgt er alltid stor, og dersom Ottersen stiller til gjenvalg, tror jeg ikke det melder seg noen andre kandidater. I så fall måtte det være som en protest mot Ottersens politikk, men jeg kjenner ikke til at det organiseres noen slik opposisjon.

Sender ut påminnelse

Snart vil alle studenter og ansatte ved UiO motta en e-post fra valgstyret der de minner om valget og fristene.

– Har valgstyret noe ansvar for å sørge for at det dukker opp kandidater?

– I utgangspunktet har vi ikke noen plikt til å skaffe kandidater. Valgstyrets oppgave er å forvalte valgreglementet og administrere valget. Det er de ansatte og studentene som skal finne kandidatene, mens valgstyret har ansvar for å presentere disse for velgerne, sier Gulbrandsen.


 

Les også:

* UiO-rektor Ole Petter Ottersen seier ja til attval
* Ingen motkandidater i sikte

 

Valgreglement for Universitetet i Oslo

 

 

Emneord: Rektorvalget 2013 Av Helene Lindqvist
Publisert 10. jan. 2013 13:57 - Sist endret 20. mars 2013 10:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere