2012 - Side 4

Publisert 12. okt. 2012 14:32

Både en ny stor pliosaur og den eneste komplette fiskeøglen fra juratiden er mellom tingene som blir beskrevet i vitenskapelige artikler basert på åtte år med utgravninger på Svalbard. I dag blir funnene fra øgleforskerne på UiO publisert på Svalbard.

 

Publisert 11. okt. 2012 12:37

To prorektorer og to dekaner søker stillingen som rektor ved NTNU. Det samme gjør en prorektor fra Universitetet i Tromsø og en professor ved Göteborgs universitet, skriver Universitetsavisa.

Publisert 9. okt. 2012 14:58

I strid med forventningene, kommer det ingenting til det nye veksthuset på Tøyen over statsbudsjettet for 2013. – Er det kanskje noe ved prosjektet vi må forbedre? funderer museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Publisert 8. okt. 2012 15:53

– Det finnes mer prekære behov i sektoren enn nytt veksthus på Tøyen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til tross for manglende bevilgninger over statsbudsjettet vurderer hun både veksthuset og det planlagte senteret for livsvitenskap som spennende prosjekter.  

Publisert 4. okt. 2012 15:36

Tungrekneanlegget Abel blei offisielt opna av UiO-rektor Ole Petter Ottersen i Ole-Johan Dahls hus i ettermiddag. Abel er mellom dei 100 kraftigaste rekneanlegga i verda og kan få mykje å seia for forskinga på UiO.

Publisert 3. okt. 2012 22:45

– No er desse rangeringane blitt den reine berg- og dalbana, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen etter å ha analysert  UiOs 202. -plass på målinga til Times Higher Education.  – Det er ikkje mange veker sidan me gjekk fram på Shanghai-rangeringa, og blei nummer 17 i Europa.

Publisert 2. okt. 2012 18:16

Universitetet i Oslo hamnar på 202. plass på dagens rangering til Times Higher Education over verdas beste universitet. UiO gjer det likevel best av dei norske universiteta, som alle gjer det langt dårlegare enn danske og svenske universitet.

Publisert 2. okt. 2012 10:43

- Universitetsrankingene er irrelevante og ikke til å stole på, slår rankingekspert Bjørn Stensaker fast. Han tror dagens rankinger vil bli utkonkurrert av mer skreddersydde og interaktive lister.

Publisert 1. okt. 2012 22:34

– Me har gått altfor langt i å lata elevar te seg som om dei er i ein kafeteria der dei forsyner seg av eit kunnskapsbrett, vedgjekk kunnskapsminister Kristin Halvorsen på den nasjonale lektorkonferansen i Oslo før helga.

Publisert 1. okt. 2012 10:54

- Min store bekymring er bløffeuniversitetene, advarer Rolf Lofstad i NOKUT. Kvalitetsorganet for høyere utdanning observerer at rene diplommøller i utlandet utvikler seg til fysiske liksom-læresteder.

 

Publisert 28. sep. 2012 15:38

Hvem kan være medlem i Forskerforbundet? Og hva skal Forskerforbundet være? – Jeg har fått klare signaler fra tillitsvalgte i andre lokallag om at debatten fortsetter selv om jeg trekker meg, sier Kristian Mollestad.

Publisert 27. sep. 2012 15:51

– Me håpar å få inn langt fleire idear i fjor enn dei 30 me fekk i fjor. Det seier Jannicke I. Kristoffersen som  er prosjektleiar for Idéprisen hos Inven2.

Publisert 26. sep. 2012 15:41

Høsten er høysesong for internasjonale rangeringer av universitetene. – En form for skjønnhetskonkurranse som akademia bør ha en kritisk distanse til, sier den svenske forskeren Linda Wedlin.

 

Publisert 26. sep. 2012 13:24

Stadig flere studenter fullfører ikke en grad. Høyest andel som ikke fullfører, finner en blant studenter med foreldre som kun har grunnskoleutdanning, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert 25. sep. 2012 12:14

En stor andel av HF- og SV-studentene er usikre på om de er attraktive for arbeidslivet, bekrefter en ny rapport. Dekanene vil oppmuntre studentene til å tenke strategisk ved valg av utdanningsløp og gjøre dem mer bevisste på egne ferdigheter.

Publisert 24. sep. 2012 09:17

– Vi er takknemlige for at UiO stiller seg bak Aaslestad. Det er klokt av dem, sier leder Liv Berit Augestad i Forskerforbundet NTNU. – Vi er én organisasjon, så det er selvsagt viktig utad å vise at vi står samlet innad, mener hun.