2012 - Side 12

Publisert 8. mars 2012 16:16

– Ungdom frå kriseråka land i Sør-Europa søkjer om opptak på høgare utdanning i Noreg. Og me bør ta imot dei, sa minister for høgare utdanning, Tora Aasland på Internasjonaliserings-konferansen i Universitetsaulaen i dag.

Publisert 8. mars 2012 13:25

Hvilket land i Europa har de mest selvstendige universitetene? Britiske universiteter, som Oxford (bildet) er de frieste. Norsk akademias skåre varierer vesentlig, viser stor studie.

 

Publisert 7. mars 2012 10:12

– Fagporteføljen til Det humanistiske fakultet er ikke bærekraftig, sier dekan Trine Syvertsen. Det humanistiske fakultet er bedt om å utarbeide en detaljert plan over prioriteringer framover for å møte humanioras utfordringer.

Publisert 6. mars 2012 14:24

Sentraladministrasjonen overfører 10 millionar kroner av årsbudsjettet for 2012 til finansiering av forsking og undervisning. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

Publisert 5. mars 2012 09:31

Universitetet i Oslo (UiO) strever nesten like mye som NTNU med å oppfylle mållovens krav på nettet. Google-søk på “ikkje” og “frå” bestemmer om universitetene bryter loven.

 

Publisert 2. mars 2012 10:28

 – Forskning er ikke til salgs, sier forskningsminister Tora Aasland. En ny standardavtale Kunnskapsdepartementet har laget, skal sikre forskningens uavhengighet.

Publisert 1. mars 2012 10:56

Forlaget Elsevier trekker sin støtte til et kontroversielt amerikansk lovforslag. Forskerne som boikotter forlaget tar snuoperasjonen som en suksess, men forlaget nekter for at underskriftskampanjen var utslagsgivende, skriver forskning.no

Publisert 29. feb. 2012 16:00

Terroråtaka i USA 11. september 2001 og i Noreg 22. juli 2011 har fornya interessa for både religionar og ideologiar. Humaniora og samfunnsfaga kan gi ein del av forklaringa på kvifor desse tragediane skjedde.

Publisert 28. feb. 2012 13:24

– UiO må bruka sine eigne fotografar i publikasjonane og på nettsidene sine. Me må ikkje risikera at alle universiteta til slutt brukar dei same byråbileta. Denne oppfordringa kom fotograf Jan Unneberg med under opninga av utstillinga «UiO – en uke» i Galleri Sverdrup i går.

Publisert 27. feb. 2012 17:17

– Det er viktig for studentane å sjå at utdanninga UiO gir dei, kan vera vegen til gode og viktige jobbar i samfunnet. Møtet med sentralbanksjef Øystein Olsen og rådgjevarane hans var eit godt døme på det, meiner rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 24. feb. 2012 14:53

Språkrådet mener NTNU er en nynorskversting. De senere årene har andelen sidemål ligget rundt tre prosent, mens loven tilsier 25 prosent Direktør for Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen er ikke fornøyd.

Publisert 23. feb. 2012 13:22

Hvorfor rømmer de fleste unge på øya Tonga i Polynesia hjemmefra for å gifte seg?  

Publisert 22. feb. 2012 16:15

Et fullstappet auditorium møtte sentralbanksjef Øystein Olsen da han holdt sin nyttårstale til studentene i dag. – Norsk økonomi vil holde en stø kurs fremover, men lønns- og prisstigningen kan bli lav, konkluderte Olsen i talen.

Publisert 22. feb. 2012 10:18

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener UiB brøt loven da en ph.d.-kandidat i forrige uke ble utestengt. Nå anbefaler han kandidaten å ta saken til Sivilombudsmannen. Samtidig skal rektor undersøke om UiBs regelverk er i tråd med loven.  

Publisert 21. feb. 2012 16:14

I oktober 2009 dokumenterte selskapet Safetec svikt og dårlege rutinar ved bruk av farlege kjemikaliar i laboratoria på Biologisk institutt. No er nesten alle laboratoria blitt renoverte og moderniserte for over fem millionar kroner.

Publisert 20. feb. 2012 13:51

Rett før jul blei det klart at Asker videregående skole var ein av dei 13 skulane i Oslo og Akershus som kunne kalla seg universitetsskule. – Det er me svært stolte av, seier rektor Wenche Engen Hanevik.

Publisert 17. feb. 2012 15:08

Framtidas helse- og sosialfagutdanninger skal samarbeide mer med hverandre og med arbeidslivet, var budskapet fra statsråd Tora Aasland da regjeringen i dag la fram stortingsmeldingen ”Utdanning for velferd: Samspill i praksis”.

Publisert 16. feb. 2012 13:19

Færre velger tysk både på universitetet og i videregående skole. Men nedgangen er svakere enn ryktet skal ha det til, og tysk er det nest største fremmedspråket på videregående i Norge. Er pendelen i ferd med å snu?

Publisert 16. feb. 2012 12:52

I fjor avsluttet Universitetet i Oslo Ny UiO-web, et oppryddingsprosjekt på nettsidene med en prislapp på 26,5 millioner kroner. Samtidig erkjenner Universitetsstyret at nettsidene gir for dårlig tilbud til brukerne.

Publisert 15. feb. 2012 16:57

Trine Kvernmo har fått bedre helse og mer overskudd etter at hun begynte å trene.   – Jeg hadde aldri kommet i gang, hadde det ikke vært for ordningen med trening i arbeidstiden, sier hun.

Publisert 15. feb. 2012 16:14

– Eg vil ha ei open og inkluderande folkekyrkje som ikkje skil mellom dei omvende og andre kyrkjemedlemar. Det seier UiO-professor Knut Lundby, som stiller opp som leiarkandidat i Kyrkjerådet.

Publisert 15. feb. 2012 15:38

Kursleder på masterkurs i litteratur brukte formuleringer fra en eksamensbesvarelse i vitenskapelig artikkel. Grov uaktsomhet og et klart brudd på god forskningspraksis, konkluderer HF-dekan Trine Syvertsen.

Publisert 15. feb. 2012 14:47

Individuell terapi fungerer betre enn intens behandling på dagavdeling for pasientar med personlegdomsavvik. Det er konklusjonen i doktoravhandlinga til Frida Slagstad Gullestad på Psykologisk institutt ved UiO.

Publisert 15. feb. 2012 10:45

– Det er nå dere må ta grep i Norge, Skaff flere finansieringskilder til forskning og høyere utdanning før dere må, sier Thomas Estermann i den europeiske universitetsorganisasjonen EUA til Aftenposten.

Publisert 14. feb. 2012 14:58

En rekke undersøkelser har påvist at de vitenskapelig ansatte arbeider svært lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten. Den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 stadfester funnene fra tidligere undersøkelser.