2012 - Side 10

Publisert 8. mai 2012 10:47

Det har aldri blitt avlagt flere doktorgrader i Norge enn i 2011. I alt 1329 personer disputerte dette året, noe som er dobbelt så mange som for ti år siden, og 145 flere enn i 2010.

Publisert 8. mai 2012 09:46

Trodde du artikkelen din ble fagfellevurdert? Universitets- og høyskolerådet advarer mot useriøse e-tidsskrifter under falskt open access-flagg, og har fjernet nesten 200 tidsskrifter som tellende kanaler.

 

Publisert 7. mai 2012 14:28

– Norske journalistar bør driva meir undersøkjande journalistikk på dei store forskingsprogramma. I dag er for mange artiklar om forsking basert på berre ei kjelde, meiner kulturredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten.

Publisert 6. mai 2012 22:47

Den britiske regjeringen krever åpen publisering for all offentlig finansiert forskning. Harvard University (bildet) har ikke lenger råd til tidsskrift, og 11 000 forskere boikotter forlagsgiganten Elsevier. Hva skjer? 

Publisert 4. mai 2012 15:43

Barn som uten forvarsel blir flyttet hjemmefra av barnevernet husker hendelsen godt og er mer stresset enn barn som vet om flyttingen på forhånd.

Publisert 4. mai 2012 10:54

11. mai er siste frist for å nominere kandidater til valget av representant for de midlertidig vitenskapelige tilsatte i Universitetsstyret. Bård Frydenlund tar ikke gjenvalg.

Publisert 3. mai 2012 17:52

NTL-leiar Ellen Dalen rasar mot at nytilsett teknisk direktør Per Erik Syvertsen  (67) krev ei lønn på 923 800 kroner for å jobba i ei 80 prosent stilling. – Det er eit dårleg signal til andre UiO-tilsette.

Publisert 3. mai 2012 12:41

Vikingskipssamlinga må bli på Bygdøy. Det er konklusjonen til eit internasjonalt ekspertutval som har vurdert risikoen av ei mogleg flytting av vikingskipa og dei andre gjenstandane i Vikingskipshuset.

Publisert 26. apr. 2012 15:37

UiO og "Computing in Science Education"  fikk sølvmedalje da Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut i går.

Publisert 25. apr. 2012 22:41

Universitetet i Oslo skal samarbeide med Telenor om forskning på internettøkonomi og digitale musikkvaner. Samarbeidet får 6 millioner kroner fordelt over 3 år.

Publisert 25. apr. 2012 00:04

I seks dagar låg dei konfidensielle vurderingane av alle dei 16 søkjarane til stillinga som ny teknisk direktør ope tilgjengelege på nettsidene til Universitetet i Oslo. Då det blei oppdaga i går formiddag, vart heile sakslista til møtet i Universitetsstyret fjerna frå nettet.

Publisert 24. apr. 2012 15:10

Kulturminner på avveier er et stadig økende problem i Europa og i verden. I Norge er det arkeolog Håkon Ingvaldsen politiet kontakter hvis de gjør beslag eller har mistanke om at en gjenstand har blitt fraktet ulovlig over grensa.

Publisert 24. apr. 2012 14:50

Mellom 70 og 80 milliardar kroner står no på ein EU-konto og ventar på at forskarar frå Noreg og andre land i Europa skal konkurrera om å få bruka pengane på sine banebrytande forskingsprosjekt.- Søk! oppfordrar Per Ivar Høvring i Forskingsrådet.

Publisert 24. apr. 2012 12:42

Foreldrene på Blindern barnestuer er uhyre tilfredse med barnehagen sin. For ungene er ikke svaret like enkelt.

Publisert 24. apr. 2012 09:48

Noreg er den staden i verda der det er størst tal på utilreknelege forbrytarar. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner at Breiviksaka er eit eksempel på at juristane flyktar frå vurderingsansvaret sitt og kan gjere psykiatrane til nyttige idiotar.

 

Publisert 23. apr. 2012 17:19

Bare én søker er kvalifisert for stillingen som teknisk direktør ved UiO. Det er Per E. Syvertsen, som trolig kommer til å bli tilsatt i stillingen i Universitetsstyret i morgen.

Publisert 23. apr. 2012 14:30

Søkertallene fra Samordna opptak viser at teknologiske fag har 20 prosent flere søkere enn i fjor. Antall søkere til realfag øker med 11,2 prosent. – Svært gledelig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Publisert 23. apr. 2012 11:36

Måkeskrikene overdøver sangen fra småfuglene og kurringen fra duene i Frognerparken. At stadig flere måker velger å oppholde seg i bykjernen, kan skape problemer. Forsker Morten Helberg er mest bekymret for hettemåkene.

Publisert 20. apr. 2012 13:46

Studentene skal fortsatt ha styreledervervet og styreflertall i studentsamskipnadene, avgjorde regjeringen i dag. I de viktigste sakene kreves det to tredjedels flertall.– Vi mener forslaget viser en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier NSOs leder Kim Kantardjiev.

Publisert 20. apr. 2012 10:18

Rettleiaren spelar ei svært viktig rolle for at ein doktorkandidat fullfører. No får forskarar på UiO kurs i kunsten å rettleia.

Publisert 19. apr. 2012 22:32

– Det er behov for nye og normative modellar for kva eit universitet er. Difor må me forska meir på universitetssystemet, slår Uppsala-professor Kerstin Sahlin fast.

Publisert 18. apr. 2012 15:48

HF ved Universitetet i Bergen snur. Ingunn Lunde blir ikke oppsagt etter 17 år som midlertidig ansatt, melder På Høyden.  

Publisert 18. apr. 2012 14:47

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen forsikrer om at utdanning og forskning ikke kommer til å bli nedprioritert, selv om hun blir eneste statsråd i Kunnskapsdepartementet. – Jeg har fått frigjort mye tid som jeg før brukte på å være partileder.

Publisert 18. apr. 2012 12:58

– Det kan ta månader og år, men eg er overtydd om at folket i Syria vil vinna over diktaturet til Bashar al-Assad, seier professor Salwa Ismail til Uniforum. Ho har fleire forskingsopphald bak seg i Syria.

Publisert 18. apr. 2012 12:56

Institutt for musikkvitenskap må spare penger. – Før vi gjennomfører kutt, bør en sammenslåing med Norges musikkhøgskole utredes, mener ansatte og ledere ved Institutt for musikkvitenskap. Dekan Trine Syvertsen er positiv til en slik utredning.