Sliter fremdeles med nynorsken

Nok en gang har Språkrådet bedt UiO om å øke nynorskbruken. – Jeg konstaterer at vi har et stykke igjen å gå, spesielt på nett, sier administrasjonssjef Bjørnar Sarnes i Kommunikasjonsavdelingen. Men han forsikrer at universitetet tar loven seriøst.

POSITIV UTVIKLING: – Statistikken fra UiO viser en fremgang i bruken av nynorsk, og selv på nettet har antall sider med nynorsk tekst gått betraktelig opp, framhever Bjørnar Sarnes i Kommunikasjonsavdelingen. (arkivfoto)

Foto: Trine Nickelsen

År etter år har UiO sviktet i å oppfylle kravet om at minimum 25 prosent av tekstene på nett og i trykksaker skal være på nynorsk. Heller ikke statistikken for året 2011 er Språkrådet fornøyd med, ifølge rådets tilbakemelding på UiOs språkrapport.

– Dette er ikke første gang UiO ikke oppfyller mållovens krav. Det må vel bety at den ikke tas seriøst ved UiO?

– Målloven tas seriøst. Selvsagt blir den det. Spørsmålet er hvordan man følger opp loven i et område som er dominert av bokmål, forklarer administrasjonssjef Bjørnar Sarnes i Kommunikasjonsavdelingen.

Tiltak uten effekt

Universitetets egenrapporterte tall for 2011 viser at bare 15 av 116 skjema er tilgjengelige på nynorsk. Det framgår ellers at nettsidene har en nynorskandel på 3,5 prosent, at papirpublikasjoner på 1–10 sider har en nynorskandel på 10,3 prosent, at publikasjoner på over ti sider har en nynorskandel på 4,4 prosent og at nynorskandelen i periodiske publikasjoner er på 8,2 prosent.

Visse steder er nynorsk tilnærmet fraværende, poengterer Språkrådet i sin tilbakemelding. Det gjelder for eksempel stoffet under fanen "Forskningsaktuelt" på UiOs framside. Rådet viser også til at ett av UiOs varslede tiltak fra september 2011, om å oversette flere skjema til nynorsk, ikke ser ut til å ha hatt noen effekt.

– Positiv utvikling

– Jeg konstaterer at vi har et stykke igjen å gå, spesielt på nett. På papir er det derimot realistisk å anta at vi vil nå en nynorskandel på 25 prosent i nærmeste framtid, kanskje allerede i 2012, sier Sarnes.

Han understreker at Språkrådet denne gang oppgir å ha lagt merke til en positiv utvikling:

– Statistikken fra UiO viser en fremgang i bruken av nynorsk, og selv på nettet har antall sider med nynorsk tekst gått betraktelig opp. For eksempel har uio.no/studier nå en nynorskandel på 45 prosent.

– Vi registrerer dessuten at andelen nynorsk i tekster på 1–10 sider er mer enn doblet, fra 4,4 prosent i 2010 til 10,3 prosent i 2011. Det er derfor all grunn til å være optimistisk med hensyn til videre utvikling, mener administrasjonssjefen.

Må rapportere om tiltak

Innen 24. august bes UiO informere Språkrådet om hvilke tiltak universitetet vil iverksette for å få mer nynorsk inn i det rullerende innholdet på nett, og om hvordan det skal arbeides for å øke bruken av nynorsk i rapporter og andre publikasjoner på over ti sider.
 

Reglene for nynorsk ved UiO

 

Emneord: Språk, Språkpolitikk, Nynorsk Av Helene Lindqvist
Publisert 8. aug. 2012 14:49 - Sist endret 15. aug. 2012 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere