Norge gjør det bra i EU-forskning

Norge gjør det fortsatt bra i EUs 7. rammeprogram (FP7). 24 prosent av de norske søknadene blir innstilt til støtte, mot et EU-snitt på 20,5 prosent, melder Forskningsrådet.

3,5 PROSENT OVER SNITTET: Uttellingen for prosjekter i EUs 7. rammeprogram med norsk deltakelse er på 24 prosent, altså 3,5 prosentpoeng over snittet for alle søknadene som er evaluert. Bildet viser hovedkvarteret til EU-rådet i Brussel.  (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft
Det er den siste halvårsrapporten om forskningssamarbeidet Norge-EU som viser at norske forskere gjør det bedre enn EU-snittet når det gjelder å håve inn penger fra EUs 7. rammeprogram.
 
Norge deltar pr. 30. juni i 1109 innstilte prosjekter i EUs 7. rammeprogram, pluss 103 prosjekter i de såkalte randsoneaktivitetene. Rundt 4.800 forskere fra norske institusjoner deltar i EU-prosjektene, og Norge samarbeider med 115 forskjellige land. Det er norske koordinatorer i 23 prosent av prosjektene med norsk deltakelse, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.
 
Har økt med 1 prosentpoeng
 
Det er norsk deltakelse i 5,5 prosent av alle søknadene og i 6,4 prosent av alle innstilte prosjekter i EUs 7. rammeprogram så langt. Det betyr at den norske deltakelsesandelen øker fra søknadsfasen til kontraktsforhandlingsfasen. Uttellingen for prosjekter med norsk deltakelse er på 24 prosent, altså 3,5 prosentpoeng over snittet for alle søknadene som er evaluert. Den norske uttellingsprosenten har dermed økt ett prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i 2011.
 
Det er stadig innenfor miljø- og klimaprogrammet Environment at Norge er aller sterkest representert. I dette programmet deltar Norge i rundt 27 prosent av alle innstilte prosjekter. Deretter følger Security-programmet hvor Norge deltar i nesten hvert fjerde prosjekt, melder Forskningsrådet.
 
4 milliarder til norske forskere
 
Den estimerte støtten til norske aktører fra EUs 7. rammeprogram ligger på rundt 4 milliarder kroner, mens de totale disponible midlene som har vært til rådighet i de samme aktivitetene antas å beløpe seg til cirka 224,6 milliarder kroner Dette gir en finansiell retur på 1,8 prosent.
 
Over 15 millioner pr. deltakelse i ERC-programmet
 
Aller mest EU-midler har norske aktører hentet inn via Environment og ICT(informasjons- og kommunikasjonsteknologi), i begge programmene rundt 466 millioner kroner hver. Deretter følger ERC-programmet med 363 millioner kroner. Målt pr. deltakelse har Norge imidlertid mottatt klart mest i ERC-programmet, hvor hver deltakelse har innbrakt 15,1 mill. kroner. Nest mest pr. deltakelse er hentet inn via Health (432 000 kroner) og Energy (426 000 kroner).
 

 

Emneord: Internasjonalisering, Forskning, EU
Publisert 29. aug. 2012 11:35 - Sist endret 29. aug. 2012 12:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere