Studenter mener UiO holder høy faglig kvalitet

Det viktigste for studenter ved Universitetet i Oslo er høy faglig kvalitet. 75 prosent av studentene trives godt eller meget godt. Dette kommer frem i TNS Gallups Læringsmiljøundersøkelse 2012, melder UiO.

 

FLITTIG: - Vi kommer til å bruke denne rapporten flittig videre i arbeidet med å beholde UiO som et ledende europeisk universitet, lover rektor Ole Petter Ottersen.  

Foto: Ola Sæther

Undersøkelen viser også at studentene har store ambisjoner og jobber mest ved siden av studiene. Det var  våren 2012 UiO ba sine studenter om å svare på spørsmål knyttet til deres læringsmiljø. Resultatene foreligger i en omfattende rapport fra TNS Gallup.

UiO-studenter jobber mest


Hele syv av 10 studenter ved UiO oppgir at de har ambisjoner om å være over gjennomsnittet med hensyn til faglige resultater. Dette henger godt sammen med at det er høy faglig kvalitet som spiller størst rolle for trivsel. I tillegg til å bruke like mye tid på studier som studenter ved andre studiesteder (31 timer ukentlig), og å ha like god studieprogresjon, jobber UiO-studenten mer ved siden av studiet enn andre studenter.

Det viktigste for studentenes trivsel er ifølge dem selv høy faglig kvalitet. 83 prosent av dem svarer ja på det.  UiO synes derfor det er gledelig at de fleste trives godt eller meget godt ved UiO,  75 prosent av studentene, og at de fleste er fornøyd med kvaliteten på sitt studium.  Det er 69 prosent som oppgir det.. Profesjonsstudentene utpeker seg i positiv retning her.

- Jeg er glad for at UiO-studenten er lærevillig og motivert for å gjøre en innsats. Erfaringsmessig vet vi at de studenter som gjennomfører på best måte er de som er engasjerte både på og utenfor campus, sier rektor Ole Petter Ottersen i en pressemelding fra UiO.
 

Fornøyd med campus
 

Fysiske fasiliteter er også viktig for studentenes trivsel og læringsmiljø. UiO har fått verdifull informasjon om hva som bør bedres, men det er gledelig at majoriteten er fornøyd med campus.

- I 2011 ble Blindern campus kåret til Årets grønne park, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Hver dag legges det ned en stor innsats for at dette skal være et miljø å trives i, og det er gledelig at vi lykkes.

Blant utfordringene rapporten peker på, er lavere trivsel hos studenter som oppgir å ha psykiske plager. Resultatene viser også variasjoner mellom fakultetene, og dette vil nå arbeides målrettet med ved det enkelte fakultet.

- UiO er stolte av sine studenter. Vi kommer til å bruke denne rapporten flittig videre i arbeidet med å beholde UiO som et ledende europeisk universitet, lover rektor Ole Petter Ottersen.

 

Emneord: Studentforhold, Universitetspolitikk
Publisert 19. juni 2012 09:07 - Sist endret 19. juni 2012 09:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere