Studentene føler mistillit fra regjeringen

Studentene skal fortsatt ha styreledervervet og styreflertall i studentsamskipnadene, avgjorde regjeringen i dag. I de viktigste sakene kreves det to tredjedels flertall.– Vi mener forslaget viser en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier NSOs leder Kim Kantardjiev.

KRANGEL: Det er fortsatt full krangel mellom Norsk studentorganisasjon og regjeringen om organiseringen av styrene for studentsamskipnadene. Bildet viser Domus Athletica og Vestgrensa studentby i Oslo.

Regjeringen har altså valgt å legge bort flere av de opprinnelige forslagene til endringer etter høringsrunden.

– Ønsker studentdrevet velferd

– Regjeringen ønsker fortsatt en studentdrevet velferd. Vi har tro på at studentenes brukerstyring gir et velferdstilbud tilpasset studentenes behov, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.Regjeringen foreslår derfor å videreføre studentsamskipnadsmodellen der studentene skal ha styreledervervet og flertall i styret.

– Vi har lyttet til innspillene blant annet fra studentene i forbindelse med høringsrunden. Derfor har vi lagt vekk forslaget om at Kunnskapsdepartementet skal kunne avsette styret i særlige tilfeller, sier hun.

– Kommet studentene i møte

– Vi har også kommet studentene i møte ved å avgrense mer hvilke saker som krever to tredjedels flertall, sier Halvorsen. Kravet skal bare gjelde beslutninger om låneopptak, innvesteringer i nye studentboliger, oppstart av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større

Fakta om studentvelferd: Studentsamskipnadene driver studentvelferden i Norge i tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det er studentsamskipnadene som organiserer studentboligene. I tillegg yter de viktige velferdstjenester til studentene, som studentbarnehager, helse- og rådgivningstjenester, idrett og kantiner.

endringer i studentsamskipnadens interne organisering. For alle andre saker som styret behandler, opprettholdes dagens ordning med alminnelig flertallskrav.

– Å kreve kvalifisert flertall i viktige saker er normal praksis i mange private og offentlige virksomheter. Dette gjør vi for å sikre at store beslutninger som har konsekvenser for studentenes langsiktige velferd skal ha solid forankring i hele styret, sier Halvorsen.

Studentene er misfornøyde

– Et samlet student Norge er skuffet, Vi mener forslaget viser en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier  leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Kim Kantardjiev. Han poengtererer at studentsamskipnadene har en lang og flott tradisjon som studentenes egne velferdsorganisasjoner, og at det alltid har vært et viktig prinsipp at det er studentene selv som styrer disse. 

Bakgrunnen for lovforslaget er etter en gjennomgang av studentsamskipnadene fra 2009, hvor det ble påpekt at et fåtall av studentsamskipnadene hadde noen utfordringer i styret. NSO mener likevel ikke at dette er et godt nok grunnlag for å ta fra studentene den reelle makten over egen studentvelferd - avgjørelser som hele styre har vært med på. Kompetansheving gjennom kursing av styret og andre kontrollmekanismer er tiltak som regjeringen kunne innstilt på, i stedet for å frata studentene styringsretten over samskipnadene.  

UiO-rektor støtter studentene

Også UiO-rektor Ole Petter Ottersen er på linje med Norsk studentorganisasjon i at kravet om to tredjedels flertall framstår som mistillit til studentene. I et intervju med Dagsavisen denne uken, sier han at han ikke kjenner seg igjen i at studentene kan bidra til å sette samskipnadens økonomi over styr.

– Jeg vil heller si tvert imot: Jeg opplever studentene som meget dyktige og ansvarsfulle individer, også i styrearbeidet. Å kreve kvalifisert flertall framstår derfor som noe helt nytt og som en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier Ottersen til Dagsavisen.

Håper Stortinget stemmer imot

Studentene håper stortinget vil rette disse feilene opp, og oppfordrer også samtlige stortingsrepresentanter til å stemme imot  lovforslaget om å ta fra studentene en viktig rettighet, og et en årelang tradisjon for gode styrer for studentene.

 

Emneord: Studentsaker, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 20. apr. 2012 13:46 - Sist endret 20. apr. 2012 14:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere