Blir ikke oppsagt etter 17 år som midlertidig

HF ved Universitetet i Bergen snur. Ingunn Lunde blir ikke oppsagt etter 17 år som midlertidig ansatt, melder På Høyden.  

FÅR IKKE SPARKEN: Ingunn Lunde blir likevel ikke oppsagt etter 17. år som midlertidig ansatt på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Foto: Kim E. Andreassen i På Høyden

Dekan Gjert Kristoffersen ved Det humanistiske fakultet  (HF) la frem et nytt forslag til fakultetsstyret 17. april om ikke å si opp Ingunn Lunde ved Institutt for fremmedspråk etter at NFR-prosjektet hennes ender 31. juli 2012.

Fakultetsstyret vedtok forslaget  med 10 mot 1 stemme. Styret ba om at det legges frem en sak om Lundes videre tilsetningsforhold i fakultetsstyremøtet 12. juni.

– Vedtaket bygger på en helhets- og rimelighetsvurdering, sier Kristoffersen, som ikke vil gå nærmere i detalj.

Lettelse
Lunde er svært glad for det nye vedtaket.

– Det er en stor lettelse at fakultetsstyret ikke vedtok det opprinnelige forslaget om å si meg opp, sier Lunde. 

– Saken burde likevel aldri ha gått så langt som den har gjort. Det har vært en ødeleggende og belastende sak, sier hun.

Oppsigelsesbrev
Etter 17 år som midlertidig ansatt  mottok Lunde oppsigelsesvarsel like før påske. Fakultetet begrunnet oppsigelsen med at hun mistet sine tidligere opparbeidede rettigheter ved UiB etter at hun ble leder for Frihum-prosjektet ”The Future of Russian” i 2009, der stillingen hennes blir finansiert av Norges forskningsråd. HF-fakultetet mente at de ikke lenger hadde ansvar for hennes ansettelsesforhold når prosjektet går ut i juli.

17 år midlertidig
Lunde  startet som stipendiat ved HF i 1994 og fikk en vikarstilling som russiskprofessor i 2002. Siden den gang han hun vært tilknyttet Institutt for fremmedspråk. Lunde har blant annet ledet to NFR-prosjekter og bidratt med 20 millioner forskningskroner til UiB.

Hun ble oppfordret til å søke og sto på førsteplass til et professorat som ble utlyst i 2008. Stillingen ble imidlertid trukket tilbake i desember 2010. Ledelsen ved Det humanistiske fakultet (HF) begrunnet dette med at den kritiske økonomien i 2009 tvang frem en ny bemanningsplan. Planen ble gjort gjeldende for professorstillingen selv om den ble vedtatt 26 måneder etter utlysningen.


 

Emneord: Universitetspolitikk, Arbeidsforhold, Personalpolitikk Av Kim E. Andreassen i På Høyden
Publisert 18. apr. 2012 15:48 - Sist endret 18. apr. 2012 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere