04 - Side 3

Sist endra 25. apr. 2012 22:52 av hhruud@uio.no
Sist endra 18. apr. 2012 13:05 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 25. apr. 2012 23:00 av hhruud@uio.no

Universitetet i Oslo skal samarbeide med Telenor om forskning på internettøkonomi og digitale musikkvaner. Samarbeidet får 6 millioner kroner fordelt over 3 år.

Sist endra 25. apr. 2012 00:15 av Martin Toft

I seks dagar låg dei konfidensielle vurderingane av alle dei 16 søkjarane til stillinga som ny teknisk direktør ope tilgjengelege på nettsidene til Universitetet i Oslo. Då det blei oppdaga i går formiddag, vart heile sakslista til møtet i Universitetsstyret fjerna frå nettet.

Sist endra 26. apr. 2012 15:47 av Martin Toft

UiO og "Computing in Science Education"  fikk sølvmedalje da Utdanningskvalitetsprisen ble delt ut i går.