04 - Side 2

Sist endra 24. apr. 2012 13:30 av Martin Toft
Sist endra 19. apr. 2012 22:57 av Martin Toft
Sist endra 20. apr. 2012 16:38 av Martin Toft
Sist endra 2. aug. 2012 10:44 av Helene Lindqvist
Sist endra 8. mai 2012 11:10 av Martin Toft
Sist endra 20. apr. 2012 10:25 av Martin Toft
Sist endra 20. apr. 2012 10:28 av Martin Toft

Rettleiaren spelar ei svært viktig rolle for at ein doktorkandidat fullfører. No får forskarar på UiO kurs i kunsten å rettleia.

Sist endra 13. apr. 2012 11:05 av Grethe Tidemann
Sist endra 13. apr. 2012 11:06 av Grethe Tidemann
Sist endra 20. apr. 2012 17:00 av Martin Toft

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen forsikrer om at utdanning og forskning ikke kommer til å bli nedprioritert, selv om hun blir eneste statsråd i Kunnskapsdepartementet. – Jeg har fått frigjort mye tid som jeg før brukte på å være partileder.

Sist endra 23. apr. 2012 15:16 av Martin Toft

Måkeskrikene overdøver sangen fra småfuglene og kurringen fra duene i Frognerparken. At stadig flere måker velger å oppholde seg i bykjernen, kan skape problemer. Forsker Morten Helberg er mest bekymret for hettemåkene.

Sist endra 3. mai 2012 13:14 av Martin Toft

– Vikingskipene kommer til å bli stående på Bygdøy i Oslo, sier direktør for Kulturhistorisk museum, Rane Willerslev til nrk.

Sist endra 24. apr. 2012 10:33 av Martin Toft
Sist endra 24. apr. 2012 10:35 av Martin Toft

Bare én søker er kvalifisert for stillingen som teknisk direktør ved UiO. Det er Per E. Syvertsen, som trolig kommer til å bli tilsatt i stillingen i Universitetsstyret i morgen.

Sist endra 24. apr. 2012 15:02 av Martin Toft
Sist endra 24. apr. 2012 13:39 av Martin Toft

Noreg er den staden i verda der det er størst tal på utilreknelege forbrytarar. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt meiner at Breiviksaka er eit eksempel på at juristane flyktar frå vurderingsansvaret sitt og kan gjere psykiatrane til nyttige idiotar.

 

Sist endra 18. apr. 2012 13:30 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 23. apr. 2012 13:13 av Grethe Tidemann
Sist endra 24. apr. 2012 13:41 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 24. apr. 2012 15:20 av hhruud@uio.no

Kulturminner på avveier er et stadig økende problem i Europa og i verden. I Norge er det arkeolog Håkon Ingvaldsen politiet kontakter hvis de gjør beslag eller har mistanke om at en gjenstand har blitt fraktet ulovlig over grensa.

Sist endra 20. apr. 2012 14:38 av Martin Toft

Studentene skal fortsatt ha styreledervervet og styreflertall i studentsamskipnadene, avgjorde regjeringen i dag. I de viktigste sakene kreves det to tredjedels flertall.– Vi mener forslaget viser en grunnleggende mistillit til studentene i samskipnadsstyrene, sier NSOs leder Kim Kantardjiev.

Sist endra 23. apr. 2012 13:16 av Grethe Tidemann
Sist endra 18. apr. 2012 13:25 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 18. apr. 2012 13:26 av Ola Gamst Sæther
Sist endra 18. apr. 2012 13:26 av Ola Gamst Sæther