– Styrene må ta ansvar

Midlertidigheten i UH-sektoren skal ned. Statsråd Tora Aasland sier det er styrene sitt ansvar, men de må selv finne ut hvordan de skal klare oppgaven.

EN PLAN:– Det viktigste er at de har en plan og en oversikt over den uønskede midlertidigheten. Denne må ledelse, styre, fakultetene og hele systemene være enige om, sier statsråd Tora Aasland.

Foto: Ola Sæther

– Styrene ved universiteter og høyskoler har ansvar for å redusere andelen midlertidig tilsatte ved institusjonene. Jeg forventer økt oppmerksomhet fra styrenes side og ser fram til å se en redusert midlertidighet i sektoren med det første, sa statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland i en pressemelding i begynnelsen av november.

Uttalelsen kom som en konklusjon til høringsuttalelsene fra sektoren på Rindal-rapporten, som var en utredning om tiltak for å redusere andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren. 

 

Aasland sa også i samme pressemelding sa hun også at hun i denne omgang vil satse på «frivillighetslinjen».

– Departementet vil imidlertid følge institusjonenes arbeid og resultater på dette området tett i etatsstyringen. Uten klare forbedringer vil departementet måtte vurdere andre tiltak på sikt.

Ingen råd på veien

Da Tora Aasland deltok på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar i Oslo denne uken ba På Høyden henne om å utdype hvordan den uønskede midlertidigheten skal reduseres.

– Det er to plan det må jobbes på. Det ene er mitt plan. Jeg må være opptatt av ledigheten og stimulere sektoren til å få den ned. I tillegg må jeg se om jeg kan finne ordningen for å hjelpe sektoren til å nå dette målet, sier Aasland.

– Det andre planet er den viktigste jobben, og den er det sektoren selv som må ta. Det kan de gjøre gjennom god personalpolitikk og klare mål om å få ned den uønskede midlertidigheten.

– Hvordan skal sektoren klare det?

– Det finnes ulike måter å gjøre det på, og jeg tror ikke jeg skal gi noen føringer her. De må se på hverandre, lete etter beste praksis. Det viktigste er at de har en plan og en oversikt over den uønskede midlertidigheten. Denne må ledelse, styre, fakultetene og hele systemene være enige om.

Overordnet ansvar

– I pressemeldingen sa du at styrene i sektoren må ta ansvar. Mener du at styrene skal gå inn og avgjøre enkeltsaker?

– Ikke nødvendigvis enkeltsaker, men styrene har det overordnede ansvaret. De må sørge for at styrenes ønsker blir sett igjen på fakultets- og instituttnivå. Det viktige er at den uønskede midlertidigheten i sektoren må reduseres, og det er de som sitter tettest på situasjonen som må ta ansvar for at dette skal skje.

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Forskningspolitikk Av Fredrik Mandal i På Høyden
Publisert 23. nov. 2011 15:17 - Sist endret 24. nov. 2011 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere