Krever 100 milliarder til nytt fond

Opposisjonspartiene på Stortinget har gått sammen for å beholde både Forskningsfondet og gaveforsterkningsordningen i sine alternative statsbudsjett.

KREVER MILLIARDER: Opposisjonslederne, Trine Skei Grande (Venstre), Siv Jensen (FrP), Erna Solberg (Høyre) og Knut Arild Hareide (KrF) ønsker å ta 100 milliarder fra Statens pensjonsfond utland og sette pengene inn i et nytt forskningsfond.

Foto: Fremskrittspartiet

Like sikkert som at statsbudsjettet kommer hver høst, kommer opposisjonspartienes alternative statsbudsjett.

I år har Høyre, Frp, KrF og Venstre gått sammen om flere fellesforslag i sine alternative statsbudsjett for 2012, skriver På Høyden.To av forslagene angår forskning, og dreier seg om tema som er blitt diskutert mye etter at Sigbjørn Johnsen (Ap) la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for litt over en måned siden:

 • Ny modell for Forskningsfondet. Opposisjonspartiene foreslår å sette av 100 milliarder kroner av Statens Pensjonsfond Utland til et nytt Forskningsfond. Hvert år skal avkastningen, tilsvarende 4 prosent – eller 4 milliarder kroner – øremerkes til forskningsformål. Retningslinjene for bruken av forskningspengene videreføres, men det legges til grunn at miljøteknologi skal være et prioritert område.
 • Gaveforsterkningsordningen opprettholdes. Partiene foreslår å bevilge 60 millioner kroner til gaveforsterkning, og det skal fremmes forslag om en vurdering av sterkere insentiver for å øke omfanget av private gaver til kunnskap og forskning.

2,3 milliarder fra Venstre
Venstre la frem sitt alternative statsbudsjett fredag i forrige uke. Samlet sett legger Venstre opp til å bruke 201,6 millioner kroner mindre av oljepengene enn regjeringen gjør i sitt forslag til statsbudsjett for 2012.

– Regjeringens budsjett for 2012 er en skandale for kunnskap. Det retter Venstre opp i vårt budsjett. Vi foreslår et nytt og forsterket Forskningsfond, gaveforsterkningsordningen opprettholdes, klimaforskningen styrkes og antall studieplasser økes. Vi har en historisk mulighet til å satse på forskning og høyere utdanning, derfor foreslår vi blant annet 2000 nye studieplasser fra høsten 2012, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til partiets nettside.

Utvalgte punkter fra Venstres alternative statsbudsjett for 2012:

 • 75 millioner kroner til forskning på fornybare energiformer og klimatiltak.
 • Vil styrke den næringsrettede forskningen gjennom Forskningsrådets programmer med 150 millioner kroner, herunder 75 millioner øremerket Brukerstyrt innovasjonsarena.
 • Vil styrke samspillet mellom akademia og nærings- og samfunnsliv gjennom 50 nye nærings-Ph.D. fra høsten 2012.
 • Foreslår å styrke utstyrssatsingen over Forskningsrådets budsjett med 75 millioner kroner.
 • Basisbevilgningene til universitets- og høyskolesektoren økes med 300 millioner kroner.
 • Det skal opprettes 500 nye stipendiatstillinger og 100 nye post.doc.-stillinger.
 • 11 måneders studiestøtte.

Totalt vil Venstre øke satsingen på forskning og utdanning med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Hele det alternative statsbudsjettet kan du se her

1 milliard fra Frp
Frp legger frem sitt alternative statsbudsjett i dag. Tord Lien, 2. nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, har på forhånd fortalt På Høyden at de vil øke bevilgningene til forskning og høyere utdanning med omtrent 1 milliard kroner.

Noen utvalgte punkter fra Frps alternative statsbudsjett for 2012:

 • Legger ned de regionale forskningsfondene, kutter med det 219 millioner kroner. Foreslår samtidig å videreføre prosjekter fra regionale forskningsfond i nasjonale programmer, med en kostnad på 160 millioner.
 • Øker FRIPRO med 20 millioner kroner.
 • Viderefører gaveforsterkningsordningen til en kostnad på 60 millioner kroner.
 • Øker BIA med 45 millioner.
 • Vil øke studentenes kjøpekraft, til en kostnad på 52,1 millioner kroner.
 • Vil etablere 320 nye studieplasser, delt likt mellom teknologi- og helsefaglige utdanninger, til en pris på 21 millioner kroner.
 • Øker den resultatbaserte omfordelingen med 68 millioner kroner.
 • Styrker basisfinansieringen i UH-sektoren med 60 millioner kroner.

Totalt vil Frp øke bevilgningene til Forskningsrådet, instituttene og Skattefunn med 711 millioner kroner, mens høyere utdanning og studenter får en økning på 249 millioner kroner.

1,6 milliarder fra Høyre
I sitt alternative statsbudsjett for 2012 vil Høyre øke satsingen på kunnskap og forskning med omtrent 1,6 milliarder kroner. Forslaget ble lagt frem i går.

– Regjeringens manglende satsing på forskning, kombinert med forslag om å avvikle Forskningsfondet fører Norge baklengs inn i fremtiden. Høyre styrker forskningsinnsatsen med 800 millioner kroner, og lanserer samtidig en ny modell for Forskningsfondet. Dette vil bidra til å trygge velferden også etter oljealderen, skriver partiet på sine nettsider.

Noen utvalgte punkter fra Høyres alternative statsbudsjett for 2012:

 • 105 millioner kroner til å øke UH-sektorens basisbevilgninger.
 • Øker BIA med 50 millioner kroner.
 • Øker Forskningsrådets kommersialiseringsprogram FORNY2020 med 100 millioner kroner.
 • 50 millioner kroner til stipendiater og post.doc.-stillinger.
 • 100 millioner kroner til energiforskning gjennom Forskningsrådet.
 • SkatteFUNN-ordningen skal økes med 315 millioner kroner.
 • Etter- og videreutdanning av lærere skal økes med 500 millioner kroner.

Hele det alternative statsbudsjettet fra Høyre kan du se her

KrF, det siste partiet i opposisjonen på Stortinget, legger frem sitt alternative statsbudsjett på fredag.

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi Av Fredrik Mandal i På Høyden
Publisert 16. nov. 2011 10:17 - Sist endret 16. nov. 2011 10:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere