Sju av ti vil øke forskningsinnsatsen

76 prosent av befolkningen mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn i dag. Det viser en måling som Ordkraft AS har utført for Forskerforbundet

ØNSKER MER TIL FORSKNING: Sju av ti ønsker at finansminister Sigbjørn Johnsen og regjeringen skal investere mer penger i forskning, viser en undersøkelse fra Ordkraft AS.

Foto: Ola Sæther

Forskningsbudsjettene blir fredet i et kriserammet Europa, mens oljerike Norge har nullvekst på forskningsbudsjettet. Dette mener Forskerforbundet står i sterk kontrast til at folk flest ønsker at vi må bruker mer penger på forskning, skriver fagforeningen i en pressemelding.

 Vil øke forskningsinnsatsen

I en fersk måling utført av Ordkraft AS kommer det frem at et stort flertall i Norge mener forskningsinnsatsen må økes. Undersøkelsen er utført i uke 42, med 840 respondenter fra et nasjonalt representativt panel levert fra Respons Analyse.
 

I undersøkelsen svarer 76 % av et representativt utvalg av befolkningen at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn det vi gjør i dag, og 88 % mener dette også vil få flere til å arbeide innen forskning.

– Hele 76 % mener at Norge i fremtiden bør bruke mer penger på forskning enn det vi gjør i dag, og slik sett står regjeringen for en forskningspolitikk som ikke har støtte i befolkningen, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet.

 Krever at forskning blir unntatt fra budsjettkampen

Regjeringen har også foreslått å legge ned Forskningsfondet, og overføre forskningsmidlene til en post på statsbudsjettet. Samtidig ønsker Senterpartiet at bevilgninger til vei- og jernbaneprosjekt skal unntas den årlige budsjettbehandlingen.

Forskerforbundet har lenge kritisert Regjeringen for at de ikke følger opp handlingsregelens intensjon om å investere i både infrastruktur og forskning.

Intensjonen i handlingsregelen var at ekstra oljepenger skulle brukes til å øke vekstevnen i norsk økonomi. Satsing på blant annet veg, jernbane, utdanning, forskning og utvikling skulle prioriteres ifølge stortingsmelding 29 (2000-2001) som Stoltenberg-regjeringen til grunn i sin tolkning av hvordan handlingsregelen skulle forstås.

Forskerforbundet er derfor overrasket over at Senterpartiet bare vil unnta  investeringer i vei og jernbane fra den årlige budsjettkampen.


– Nå ser vi at regjeringspartneren fra Senterpartiet åpner for å investere mer i vei- og jernbaneprosjekter, men de nevner ikke høyere utdanning og forskning, sier Hodne.

– Forskerforbundet vil på det sterkeste oppfordre de andre regjeringspartnerne fra Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet til å gå inn for at investeringer også i forskning fjernes fra den årlige budsjettkampen, sier lederen for Forskerforbundet.


 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 27. okt. 2011 11:53 - Sist endret 27. okt. 2011 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere