Legger ned Forskningsfondet

Det 12 år gamle fondet legges ned i sin nåværende form når neste års statsbudsjett presenteres i morgen.  

AVVIKLER FORSKNINGSFONDET: Forskningsminister Tora Aasland vil avvikle Forskningsfondet. En ny modell blir presentert når statsbudsjettet for 2012 blir presentert i morgen. På bildet blir hun tatt imot av instituttleder Morten Dæhlen før hun skulle åpne Ole-Johan Dahls hus 2. september i år (Arkivfoto)

Foto: Yngve Vogt

– Det var helt nødvendig å gjøre noe med strukturen. Renten er omtrent halvert i forhold til for ti år siden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) til Aftenposten.

Det er nemlig rentenivået som gjør at Forskningsfondet nå skal legges ned. Avkastningen fra fondet ville ha sunket med 650 millioner kroner de neste to årene, skriver På Høyden.

Rentesettingen en svakhet

Forskningsfondet er på 80 milliarder kroner, et beløp samlet opp gjennom innskudd siden etableringen i 1999. Formålet har vært å styrke kvaliteten på norsk forskning og å skape langsiktighet i satsingen.

Renten på innskuddene i fondet settes på nytt hvert tiende år, og da med et rentenivå tilsvarende ti års statsobligasjoner. Dagens lave rentenivå vil føre til langt lavere avkastning for fremtidig forskning.

– Det er en innebygget svakhet, sier Aasland til avisen.

Opprettholder regionale fond

I stedet føres hele fondskapitalen tilbake til statskassen. I regjeringens forslag til statsbudsjett i morgen legges det frem en ny modell for finansiering, men Aasland vil ikke avsløre detaljene.

– Det som har vært viktig er å sikre forskningsbevilgningene og gi grunnlag for fortsatt vekst – samtidig som vi også sikrer langsiktigheten, sier hun.

Avisen mener å erfare at regjeringen vil opprettholde de regionale forskningsfondene.

Trengte store påfyll

Tidligere har Forskerforbundet og Unio bedt regjeringen om å øke innskuddene i fondet for å forhindre at avkastningen synker, i stedet for å se på andre finansieringsmodeller. Men det ville i følge Aasland ha kostet mange penger.

– For at avkastningen ikke skulle gå ned i 2013, måtte vi ha fylt på med 29 milliarder kroner, forklarer hun.

26 av milliardene måtte betales inn for å kompensere for rentenedgangen, de siste 3 milliardene ville ha vært prisjustering.

Statsråden understreker at problemet ville ha fortsatt i årene som kommer. Fondet består av flere innskudd som hver for seg skal få nytt rentenivå i de kommende årene. Derfor ville det ha blitt behov for stadig større påfyll i fondet.

– Regjeringens politikk er å holde lav rente og lav kronekurs fremover, sier Aasland til Aftenposten.


 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk Av Fredrik Mandal i På Høyden
Publisert 5. okt. 2011 10:27 - Sist endret 5. okt. 2011 10:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere