EU satser på helse-, industri- og grunnforskning

EUs neste rammeprogram Horizon 2020 vil få tre særprogrammer med tre hovedområder:  samfunnsutfordringer, industriell utvikling og et bedre forskningssystem. Stortinget vil trolig bli invitert til å vedta norsk deltakelse høsten 2013 eller senest våren 2014, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

EU vil satse både på helse, matsikkerhet, innovasjon, grunnforskning og framtidens teknologier i rammeprogrammet Horizon 2020. Bygningen er EU-rådets hovedkvarter i Brussel.

Foto: Martin Toft

Det er stor interesse i norske forskningsmiljøer for EUs forskningspolitikk. Over 120 mennesker var til stede på Forskningsrådets informasjonsmøte på Gardermoen nylig, der hovedinnholdet i det neste rammeprogrammet ble presentert.

De tre nye særprogrammene dekker over et bredt felt. Det første vil rette seg mot seks store samfunnsutfordringer:

 • Helse, demografiske endringer og velvære
 • Matsikkerhet og den biobaserte økonomien
 • Sikker, ren og effektiv energi
 • Smart, grønn og integrert transport
 • Tilgang til råmaterialer, ressurseffektivitet og klimahandling
 • Inkluderende, innovative og sikre samfunn

Det andre særprogrammet skal handle om industrielt lederskap og konkurransedyktige rammebetingelser:

 • Lederskap i generiske og industrielle teknologier
 • Tilgang til risikokapital
 • Innovasjon i småbedrifter

I det tredje særprogrammet vil man arbeide for et fremragende vitenskapssystem:

 • Grunnforskning (ERC)
 • Framtids- og framvoksende teknologier (FET)
 • Kvalifikasjoner og karriereutvikling (Marie Curie)
 • Forskningsinfrastruktur

Informasjonen om hva vi kan forvente av det kommende rammeprogrammet er fortsatt uoffisiell. Først 30. november vil Europakommisjonen legge fram sitt offisielle forslag, som siden skal behandles både av EU-ministrene og av Europaparlamentet. Detaljeringen av de tre særprogrammene vil bli ferdigstilt senere.

Norge vil bli invitert inn som deltaker i Horizon 2020 på samme måte som vi har deltatt i de siste rammeprogrammene.

– Vi utreder flere ulike tilknytningsformer til rammeprogrammet, slik at Stortinget får et best mulig beslutningsgrunnlag, fortalte avdelingsdirektør Pål Sørgaard i Kunnskapsdepartementet på informasjonsmøtet.

Han opplyste at det nye rammeprogrammet vil få bred omtale i den kommende forskningsmeldingen, som er varslet våren 2013, og at Stortinget også vil få anledning til å diskutere rammeprogrammet i forbindelse med statsbudsjettproposisjonen samme høst.

– Men den formelle avgjørelsen kommer trolig gjennom behandlingen av en egen stortingsproposisjon høsten 2013 eller våren 2014, sa Sørgaard, ifølge Forskningsrådet.

Les også disse Uniforum-artiklene:

Noreg kan påverka EUs forskingspolitikk

Fleire UiO-forskarar må søkja om EU-pengar

 

  

 

Emneord: EU, Forskningspolitikk, Internasjonalisering
Publisert 25. okt. 2011 10:47 - Sist endret 25. okt. 2011 11:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere