Avviser kritikk fra NTL

Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe har overtatt ansvaret for UiOs informasjonssystemer. NTL frykter ekstern konsulent får en sentral rolle i den daglige driften av UiOs IS-systemer.

KRITISK: – NTL er kritisk til at en ekstern konsulent skal sitte i en gruppe som har ansvar for UiOs daglige ledelse, sier NTL-leder Ellen Dalen .

Foto: Ola Sæther

Arne Laukholm har siden januar 2007 sittet som direktør for UiOs Informasjonssystemer. Denne stillingen ble avviklet første september i år etter at Laukholm ba om å bli fristilt fra stillingen. Bakgrunnen for dette er ifølge et notat signert universitetsdirektøren, at IS-direktøren manglet de nødvendige virkemidler, budsjett og bemanning for å oppfylle ansvaret for å samordne UiOs administrative IT-systemer.

Fram til en ny organisering er etablert, vil det utøvende ansvaret for IS-funksjonen ligge hos universitetsdirektøren.

Ingar Pettersens rolle

NTL-leder Ellen Dalen frykter at jobben i realiteten vil håndteres av Ingar Pettersen, den eksterne konsulenten som siden september i år er leid inn for å lede prosessen Internt handlingsrom (IHR).

Hun viser til at universitetsdirektøren har opprettet en gruppe som skal bistå henne i arbeidet med å følge opp UiOs administrative it-systemer. Denne gruppen består i tillegg til Ingar Pettersen, av fagdirektørene i Sentraladministrasjonen.

– NTL er kritisk til at en ekstern konsulent skal sitte i en gruppe som har ansvar for UiOs daglige ledelse. Oppgaver som er faste, løpende oppgaver bør løses av UiOs ordinære stab: I dette tilfelle ledergruppa i sentraladministrasjonen.

Vi er redde for at Pettersen i denne gruppa vil være direktørens høyre hånd, og når han dessuten leder plangruppa for IT-systemer, tror vi han får stor innflytelse i ledergruppa, sier hun.

NTL har tidligere har kritisert UiO ledelsen for å bruke eksterne konsulenter i stort omfang og i sentrale posisjoner i IHR-prosessen. Her tar de et skritt videre og gir eksterne konsulenter en sentral posisjon i en ordinær ledergruppe. Dette er en ny og uheldig måte å drive UiOs faste virksomhet på, hevder hun.

Benektes av universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren avviser at Ingar Pettersen vil få et lederansvar i den administrative gruppen. 

– Universitetsdirektørens ledergruppe ledes selvfølgelig av universitetsdirektøren, altså av meg. Ingar Pettersen kommer ikke til å lede gruppen, understreker hun.

– Det er jeg som leder forvaltningen av de administrative IT-systemene. Den løpende forvaltningen av disse systemene ligger - slik det har gjort i mange år - hos applikasjonseierne, påpeker hun.

Universitetsdirektøren opplyser at applikasjonseiere for de fem største systemene er økonomidirektøren, som har ansvaret for Oracle Financial, HR-direktøren, som leder SAP og ePhorte, studiedirektøren, som har systemansvar for Felles studentsystem og forskningsdirektøren, som har ansvaret for forskningsinformasjonssystemet CRIStin.

Bjørneboe presiserer at hennes rolle som forvalter av de administrative IT-systemene er en midlertidig løsning.

– Jeg avventer det arbeidet som pågår innenfor rammen av IHR før en permanent struktur velges, sier hun. 

Emneord: IHR, Personalbehandling/politikk, Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av Grethe Tidemann
Publisert 18. okt. 2011 15:52 - Sist endret 22. mars 2013 12:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere