Feiret det akademiske fellesskapet

17 utvalgte fra land i både Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika ble i dag kreert til æresdoktorer ved UiO. Samtidig ble Universitetsstyrets fire priser og H.M. Kongens gullmedaljer delt ut. Rektor Ole Petter Ottersen talte om internasjonalisering og betydningen av felles verdier på tvers av landegrensene.

FÆRRE ENN FOR 100 ÅR SIDEN: Ved UiOs hundreårsjubileum i 1911 ble hele 101 personer kreert til æresdoktor ved universitetet. I dag var antallet 17. Æresdoktorgraden gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere, uten at de har forsvart en avhandling i disputas ved universitetet.

Foto: Ola Sæther

– I dag feirer vi det internasjonale, akademiske fellesskapet og verdiene som samler oss og gjør oss til ett. Gratulerer til dere alle!

Slik avsluttet rektor Ole Petter Ottersen sin tale under den høytidelige seremonien i vestibylen i Georg Sverdrups hus i dag. Her ble 17 personer fra hele verden kreert til æresdoktorer ved universitetet, samtidig som H.M. Kongens gullmedaljer og Universitetsstyrets fire priser for forskning, formidling, godt læringsmiljø og innovasjon ble delt ut.

– Vår plikt å framheve verdiene

Selv om begrepet internasjonalisering kan slå oss som et moderne moteord, er det viktig å huske på at universitetene har vært internasjonale helt fra begynnelsen av, påpekte Ottersen i talen.

– I dag som da, er det internasjonale, akademiske fellesskapet bundet sammen gjennom felles verdier som toleranse, empati, ytringsfrihet og respekt for menneskeverdet. Det er vår plikt å framheve disse verdiene, ikke bare gjennom undervisningen, men også i vår daglige kontakt med kollegaer, oppfordret rektoren.

– Konsekvensene av ikke å respektere disse fundamentale verdiene, ble altfor tydelige for oss den grusomme ettermiddagen 22. juli, minnet han om.

Universitetsstyrets priser

Da tiden var kommet for å dele ut Universitetsstyrets priser, ble en fjerde pris utdelt for første gang. Innovasjonsprisen ble opprettet i desember i fjor for å anerkjenne og stimulere til forskningsbasert innovasjon og entreprenørskap.

Den første mottakeren av innovasjonsprisen ble professor Inger Sandlie ved Institutt for molekylær biovitenskap. De etablerte prisene for forskning, formidling og godt læringsmiljø gikk i år til henholdsvis professor Cathrine Fabricius Hansen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Kjemisk institutt ved instituttleder Svein Stølen, og Computing in Science Education-prosjektet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Uniforum har intervjuet alle de fire prismottakerne:

* – UiO må ha mange framandspråk (forskningsprisvinner Cathrine Fabricius Hansen)
* Samfunnsnyttig grunnforskning (innovasjonsprisvinner Inger Sandlie)
* Alt handler om kjemi (formidlingsprisvinner Kjemisk institutt ved instituttleder Svein Stølen)
* Undervisning for framtidig forsking (vinner av prisen for godt læringsmiljø, Computing in Science Education-prosjektet)

Hans Majestet Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles fremragende, yngre forskere for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. I år gikk medaljen til:

Det juridiske fakultet: Inger Berg Ørstavik
Det medisinske fakultet: John Arne Dahl
Det humanistiske fakultet: Ivo Spira
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Anne Maria Eikeset
Det odontologiske fakultet: Sebastien Taxt-Lamolle
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Andreas Moxnes
Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Edna Legesse Wakene

Se oversikten over tidligere års utdelinger

Æresdoktorene

Universitetet i Oslo fikk første gang rett til å utnevne æresdoktorer i 1824. Æresdoktorgraden gis til fremtredende, oftest utenlandske, akademikere, uten at de har forsvart en avhandling i disputas ved universitetet.

ØKOFEMINISME: Dr. Vandana Shiva har gitt vesentlige bidrag til det som kalles økofeminisme, der fokuset er sammenhengen mellom feminisme og økologi. I dag ble hun kreert til æresdoktor ved UiO, og holdt også talen ”Making peace with earth” på vegne av alle æresdoktorandene.

Foto: Ola Sæther

 

 

 De 17 personene som ble kreert i dag, representerer land i både Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika, og har tilknytning til alle UiOs åtte fakulteter, samt Kulturhistorisk museum:

Det teologiske fakultet: Professor Christoph Markschies, Humboldt-universitetet, Tyskland
Det juridiske fakultet: Professor Lars Björne, Åbo universitet, Finland
Det juridiske fakultet: Professor Boel Flodgren, Lunds universitet, Sverige
Det medisinske fakultet: Professor Eugene Braunwald, Harvard Medical School, USA
Det medisinske fakultet: Professor Jean Claude Mbanya, Universitetet i Yaoundé, Kamerun
Det humanistiske fakultet: Professor Donna Haraway, University of California, Santa Cruz, USA
Det humanistiske fakultet: Professor Quentin Skinner, University of London, England
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Fysiker og forretningsmann Fred Kavli, The Kavli Foundation, USA
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Professor Richard Dawkins, University of Oxford, England
Det odontologiske fakultet: Professor Jacob Martien ten Cate, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Nederland
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor David Orlinsky, University of Chicago, USA
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Professor Debraj Ray, New York University, USA
Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Professor Anne Edwards, University of Oxford, England
Kulturhistorisk museum: Professor Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet, Sverige
Rektoratet: Dr. Vandana Shiva, Institute of Science og Institute of Management, Bangalore, India
Rektoratet: Professor Linda Alcoff, Hunter College of The City University of New York, USA
Rektoratet: Professor Ada Yonath, Department of Structural Biology, Weizmann Institute of Science, Israel

FORMIDLEREN: Evolusjonsbiologen og forfatteren Richard Dawkins er kanskje den for allmennheten best kjente blant årets æresdoktorer. Med utgivelser som ”The selfish gene” (1976), ”The extended phenotype” (1982) og ”The ancestor’s tale” (2004) regnes Dawkins som en av vår tids viktigste formidlere av vitenskap.

Foto: Ola Sæther

 

 

Les mer om æresdoktorgraden ved UiO

 

Emneord: Internasjonalisering, Forskning, Universitetets priser, UiOs 200-årsjubileum Av Helene Lindqvist
Publisert 1. sep. 2011 11:22 - Sist endret 1. sep. 2011 17:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere