Høyesterett avviste Nedkvitne-saken

Den avskjedigede UiO-professoren Arnved Nedkvitne får ikke behandlet avskjedssaken sin i Høyesterett. – Jeg er glad for at jeg gjorde dette. Hadde jeg tatt imot de to årslønnene for å gå frivillig, slik universitetsdirektøren foreslo, ville jeg alltid gått og tenkt på hvordan det kunne gått, sier han. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er lettet over avslaget.

Om tre år, når han er 67, kan Arnved Nedkvitne gå av med pensjon. Da har han gått i alt fem år uten lønn, og får av den grunn også en lavere pensjon. Likevel angrer han ikke på å ha tatt rettens vei. På bildet har han pakket ut fra sitt gamle kontor etter å ha blitt oppsagt fra universitetet.  

Foto: Ola Sæther

Høyesteretts ankeutvalg har funnet det ”ensidig klart at Arnved Nedkvitnes anke er uten utsikter til å kunne føre frem.” Dermed blir dommen fra Borgarting lagmannsrett, som gav UiO medhold i avskjeden av middelalderprofessoren, stående. Nedkvitne må også betale saksomkostninger til Høyesterett på 9600 kroner.

– Ikke overrasket

Når Uniforum snakker med Nedkvitne har han selv ikke lest avslaget enda, men fått det referert av sin advokat Vidar Strømme.

– Slik Høyesterett fungerer, skal de forholde seg til de fakta lagmannsretten legger til grunn. Derfor er jeg egentlig ikke overrasket over resultatet, kommenterer Nedkvitne.

– Lagmannsretten underslo alle de vitnene vi førte om vanskelige forhold på instituttet. Jeg mener de har opptrådt manipulatorisk på en slik måte at fakta ikke har kommet fram for Høyesterett, utdyper han, og retter en spesiell kritikk til dommer Huitfeldts opptreden i retten.

– Men det er ikke noe mer jeg kan gjøre med det nå. Dette er slutten på saken, konstaterer den tidligere professoren.

– Nå vet jeg at jeg har prøvd

– Hva gjør du framover nå?

– Jeg kommer til å fortsette å sitte på UB. Nylig utga jeg en bok, og jeg har også flere bokprosjekter på gang framover. Jeg vil også fortsette å forske og å holde kontakt med middelaldermiljøet, men det er selvsagt vanskeligere når jeg ikke er knyttet til et institutt.

Om tre år, når han er 67, kan Nedkvitne gå av med pensjon. Da har han gått i alt fem år uten lønn, og får av den grunn også en lavere pensjon. Likevel angrer han ikke på å ha tatt rettens vei.

– Jeg er glad for at jeg gjorde dette. Hadde jeg tatt imot de to årslønnene for å gå frivillig, slik universitetsdirektøren foreslo, ville jeg alltid gått og tenkt på hvordan det kunne gått. Nå vet jeg at jeg har prøvd, slår han fast.

 

Nedkvitne-saken

* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”.
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011, men tapte også der.
* Anken til Høyesterett ble postlagt 5. april. Ni dager senere avslo Forskerforbundets hovedstyre å støtte anken økonomisk. Nedkvitne sendte senere inn en søknad til hovedstyret der han ba dem omgjøre avslaget. På styremøtet 16. juni 2011 ble denne avslått.
* 30. juni 2011 avviste Høyesteretts ankeutvalg Nedkvitnes anke.

 

 

 

 

 

 

Samtidig vil han ikke nødvendigvis anbefale andre å følge i samme spor:

– Jeg er usikker på om rettsvesenet er det rette forum for slike saker. Trolig forstår de ikke fullt ut rammevilkårene ved en slik virksomhet som et universitet er. Så andre som havner i samme situasjon bør tenke seg godt om, råder den tidligere professoren.

Sluttstrek for langvarlig konflikt

For UiO er dette en gledens dag.

– Universitetet er lettet over at anken til Arnved Nedkvitne er avvist av Høyesterett.  Det vil nå være mulig å sette sluttstrek for en langvarig og vanskelig sak for Universitetet i Oslo, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Hun ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, men er tydelig fornøyd med at ankeutvalget kom med en avgjørelse før fellesferien. 

 

Emneord: Arbeidsmiljø, Personalbehandling/politikk, Universitetshistorie Av Helene Lindqvist og Martin Toft
Publisert 30. juni 2011 13:57 - Sist endret 27. sep. 2019 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere