Angrer ikke på IHR-kritikk

NTL-UiO har mottatt mye kritikk for sitt IHR-engasjement. Men bildet mange har dannet seg av at NTL står alene som kritikere av prosessen er galt, understreker leder Ellen Dalen.

FIKK STØTTE i UNIVERSITETSSTYRET: – Jeg ser at det er oppsummert i Uniforum at IHR fikk toppkarakter av styret. Og det stemmer at flere av styremedlemmene var entusiastiske. Men det var ikke alle som tok bølgen. Flere kom også med kritiske spørsmål i tråd med NTLs innspill, sier leder for NTL-UiO Ellen Dalen.

 

Foto: Martin Toft

Lenge har NTL-UiO markert seg som den sterkeste kritikeren av prosessen IHR, som skal gi økt internt handlingsrom ved UiO.

Da fagforeningen i tillegg nylig utga brosjyren ”Ja til medbestemmelse og tillit – Nei til Lean”, der de advarer mot at det japanske rasjonaliseringsverktøyet Lean er valgt som metode for IHR, møtte de motstand også fra uventet hold.

Ikke bare ble brosjyren kritisert av universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum. Også de hovedtillitsvalgte i fagforeningene Forskerforbundet, Parat og Akademikerne gjorde det klart i et leserbrev at NTL hadde gått for langt.

– Ikke alle tok bølgen

”Det er utviklet av Toyotafabrikken i Japan og bygger på at vårt arbeid skal overvåkes med stoppeklokke.” heter det om Lean på brosjyrens framside. På baksiden er det listet opp fem punkter (se faktaboks) NTL håpet Universitetsstyret ville vurdere da de behandlet IHR sist uke.  

Flere NTL-ere, deriblant leder for UiO-lokallaget Ellen Dalen var til stede da saken ble behandlet. 

 

NTLs forslag til Universitetsstyret

* Erstatt IHR/Lean med fornyingsprosjekter der fagforeningene er reelle, likeverdige parter.
* Sats på kompetanseutvikling av de administrative medarbeiderne.
* Reduser måling, rapportering og kontroller dramatisk. Det vil redusere dobbeltarbeidet betydelig.
* Avskaff dagens resultatbaserte finansieringssystem som tvinger fram resultatmålinger og et hensynsløst rapporteringsvelde.
* Ha tillit til at de ansatte gjør jobben sin

 

– Jeg ser at det er oppsummert i Uniforum at IHR fikk toppkarakter av styret. Og det stemmer at flere av styremedlemmene var entusiastiske. Men det var ikke alle som tok bølgen. Flere kom også med kritiske spørsmål i tråd med NTLs innspill. Våre poenger med styringsgruppens rolle, kartlegging av ressursbruk og valg av metode ble fremmet av flere medlemmer, men avvist av ledelsen, sier Dalen.

Hun beklager at fagforeningens innspill likevel ikke ble tatt hensyn til i styrevedtaket.

– Vi mener at spesielt dette med metodevalg er så sentralt, at styringsgruppen, som altså er identisk med Universitetsstyret, burde mene noe om det. Når de nå skal fortsette som styringsgruppe er det viktig at de går grundig inn i de konkrete problemstillingene slik en styringsgruppe bør, mener NTL-lederen.

Angrer ikke på kritikk

På styremøtet sa professor Hanne Haavind seg glad for at de andre fagforeningene ikke har sluttet seg til kritikken fra NTL.

– Angrer dere på at dere har gått så sterkt ut?

– Nei. Vi angrer ikke. Men det er også viktig for oss å bli oppfattet riktig. Vi ønsker ikke at de ansatte skal sette seg på bakbeina i IHR, men snarere at de skal være med og bidra slik at prosessen blir vellykket, understreker Dalen, og avviser beskyldninger om at NTL ønsker å trenere prosessen:

– Vi vet at de ansatte ønsker endringer, men vi vil at disse skal gjennomføres på best mulig måte.

NTL-lederen medgir at det opplevdes intenst da organisasjonen med få dagers mellomrom fikk to lange leserbrev rettet mot seg, hvorav det ene var fra de andre fagforeningene ved UiO. At tre fagforeninger går ut mot en fjerde på denne måten, har hun aldri opplevd tidligere.

– Vi har tidligere hatt en kultur for at organisasjonene respekterer hverandres kamper, selv om vi ikke alltid er enig i sak, og håper dette ikke er endret. Men bildet som mange nå kanskje har dannet seg av at NTL står alene som kritikere av IHR er uansett galt, poengterer Dalen.

– Vi mener vi har mye støtte i faktiske saksforhold både hos de andre fagforeningene og hos andre i organisasjonen. Mange av ankepunktene våre ble også frambrakt i Universitetsstyret. Vi er derfor trygge på at vi har en viktig kritisk funksjon. Det er jobben vår som fagforening, og vi mener informasjon, engasjement og debatt er nøkkelen til en vellykket prosess.

Advarer mot USIT som syndebukk

Framover vil NTL-UiO følge opp arbeidet med de fem satsingspunktene som ble vedtatt av Universitetsstyret. Blant disse er at det skal skje en full gjennomgang av de administrative it-systemene. Her advarer Dalen mot at USIT potensielt pekes ut som syndebukk.

– Har dere fått signaler om at de på USIT ser det slik?

– Jeg er redd de opplever det sånn. Det pågår store endringsprosesser der nå, og parallelt pekes altså it-systemene ut som et kjempeproblem. Men å gi USIT skylden for disse problemene blir en feilslutning, det er vel neppe noen virksomhet i Norge som har bedre it-miljø enn UiO.

Både her og på flere andre områder mener Dalen det må gjennomføres grundige analyser før tiltak settes i verk.

– De kan ikke bare sette i gang nye tiltak uten å vite hva som er gått galt tidligere, slår hun fast.


 

 

Emneord: IHR, Administrasjon, Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 30. juni 2011 14:33 - Sist endret 22. mars 2018 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere