Får ett år til i Universitetsstyret

– Jeg er motivert til å ta ett år til som representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte ved UiO, for å forsvare våre interesser, igangsette nye prosesser og påvirke beslutninger i vår favør, erklærte Bård Frydenlund i forkant av valget. Og han vant med god margin.

VIKTIG KONTINUITET: – Perioden som kommer vil være en kritisk fase hvor det trengs en sterk og tydelig stemme i Universitetsstyret, og kontinuitet er en viktig forutsetning for å få gjennomslag, het det i Bård Frydenlunds valgplattform.

Foto: Ola Sæther

Tre kandidater stilte i år til valg som representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012.

Etter at stemmene var talt opp i går, ble det klart at historiestipendiat Bård Frydenlund, som også i dag representerer denne gruppen i Universitetsstyret, blir sittende nok et år.

1. vararepresentant blir stipendiat ved Kjemisk institutt Liv-Elisif Queseth Kalland, og 2. vara blir stipendiat ved Institutt for statsvitenskap og forsker ved PRIOs Senter for borgerkrigsstudier, Håvard Mokleiv Nygård.

Nærmere 90 prosent stemte ikke

Av de 2112 stemmeberettigede valgte 244 å benytte seg av stemmeretten, hvilket betyr at valgdeltakelsen var på 11,55 prosent.

Ifølge Robert Hamar i valgsekretariatet fordelte stemmene seg slik:

Antall blanke stemmer: 4
Bård Frydenlund: 177
Liv-Elisif Queseth Kalland: 60
Håvard Mokleiv Nygård: 3

Blant dem som stemte på Frydenlund, hadde 107 Kalland som andrevalg, mens 11 hadde Nygård som andrevalg. De øvrige hadde ikke preferert flere kandidater.

– Ett år er ikke nok

I sin valgplattform skrev Frydenlund blant annet dette:

– Ett år er ikke nok. Jeg er motivert til å ta ett år til som representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte ved UiO, for å forsvare våre interesser, igangsette nye prosesser og påvirke beslutninger i vår favør. Perioden som kommer, vil være en kritisk fase hvor det trengs en sterk og tydelig stemme i Universitetsstyret, og kontinuitet er en viktig forutsetning for å få gjennomslag. Jeg håper dessuten flere vil sende meg direkte tilbakemeldinger i saker som angår dere.

 

Emneord: Stipendiat, Universitetspolitikk, Rekruttering Av Helene Lindqvist
Publisert 27. mai 2011 11:25 - Sist endret 27. mai 2011 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere