Nyheter fra mai - Side 2

Publisert 11. mai 2011 16:02

Regjeringa har løyvd to millionar kroner til å styrkja samarbeidet om forsking og utdanning innanfor bio- og livsvitskap. Det gjorde forskingsminister Tora Aasland kjent i går. Pengane skal gå til Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø og biovitskap og Noregs veterinærhøgskule. Alle rektorane ser fram til eit nærare samarbeid.

Publisert 11. mai 2011 14:54

– Lønnen sier noe om verdien samfunnet setter på jobben du utfører. Mitt inntrykk er at forskeres status er fallende, advarer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet ved UiO. Rektor Ole Petter Ottersen medgir at lønnsnivået blant forskere kan ødelegge for rekrutteringen.

Publisert 10. mai 2011 15:15

Fra nå av er det Hege Lynne, og ikke Mette Børing som skal ta vare på UiOs ansatte som hovedverneombud. – Da jeg begynte, var det ingen som visste hva et hovedverneombud var, forteller Børing. Lynne håper å videreføre forgjengerens gode arbeid.  

Publisert 6. mai 2011 00:34

I  perioden 1997-2007 blei halvparten av alle dei  samfunnvitskaplege artiklane i verda publiserte i Nord-Amerika,medan 40 prosent blei publiserte i Europa. Resten av verda stod berre bak 10 prosent av desse artiklane. Samtidig er kvar femte person som tar doktorgrad i samfunnvitskap i USA, fødd i eit anna land. Det kjem fram i UNESCOs tiårsrapport om samfunnsvitskapane.

Publisert 4. mai 2011 10:44

– For mange veiledere og forskningsledere oppfatter etikk som noe man overlater til eksperter, sa Ragnvald Kalleberg i Granskingsutvalget for uredelighet i forskningen, da utvalget gjorde opp status tirsdag.

Publisert 3. mai 2011 16:20

- Måtte denne mynten minna samfunnet vårt om kor viktig det er med forsking og utdanning for framtida vår. Med desse orda sette UiO-rektor Ole Petter Ottersen Noregs Banks nye tikroning i sirkulasjon. Den er prega med Universitetet  200 år og med greske søyler. Designar er Enzo Finger.

Publisert 3. mai 2011 12:56

Fredag klokken 12 går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. – Interessen til nå er overraskende lav, beklager Magnhild Nesheim og Erik Gulbrandsen i valgsekretariatet.

Publisert 2. mai 2011 17:15

Det bør vurderast om dei forskarane som publiserer lite eller ingenting i løpet av ein fireårsperiode, skal få redusert den delen av arbeidstida som er øyremerkt forsking. Aktive forskarar bør samtidig få naudsynte driftsmidlar til forskinga si frå universiteta og høgskulane. Det foreslår fleirtalet i Fagerberg-utvalet som i dag  la fram rapporten ”Et åpnere forskningssystem”.

Publisert 29. apr. 2011 15:55

Entreprenørselskapet Reinertsen AS krev at Statsbygg etterbetaler 66,8 millionar kroner for tilleggsarbeid under bygginga av Ole Johan Dahls hus for UiO. Statsbygg svarar med å krevja at Reinertsen A/S tilbakebetaler 18,2 millionar kroner for arbeid som ikkje er utførte etter avtalen. Saka kan bli avgjort i retten.