– Tjenestemannsloven må endres

Tekna-tillitsvalgt Hilde Lynnebakken oppfordrer NTL-UiO til å motsette seg at LO Stat, der NTL inngår, ikke ønsker å endre tjenestemannsloven i tråd med deres egne forslag i Rindal-rapporten. – Andelen midlertidige kan reduseres uten å endre loven, svarer leder Ellen Dalen i NTL-UiO.

HAR TRO PÅ UIO: Leder Ellen Dalen i NTL-UiO regner med at andelen midlertidige ansatte ved UiO etter hvert vil reduseres dramatisk.

Foto: Ola Sæther

I februar gikk høringsfristen ut på Rindal-utvalgets rapport Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren.

Regjeringen vil ha andelen midlertidige ansatte i UH-sektoren ned, og satte i mai i fjor ned et partssammensatt utvalg ledet av NOVA-direktør Magnus Rindal til å gå gjennom tallene for midlertidighet i sektoren og utrede tiltak for å redusere andelen ansatte på midlertidige kontrakter.

I rapporten konkluderte fagforeningene med at tjenestemannsloven på flere steder må endres, for slik å redusere arbeidsgiveres adgang til å foreta midlertidige tilsettinger. Også Norsk Tjenestemannslag, som er tilsluttet LO Stat, støttet opp om dette. Men i LO Stats høringsuttalelse til rapporten konkluderes det ikke slik, er det blitt påpekt i Dagens Næringsliv.

– Holder ikke mål

Tillitsvalgt Hilde Lynnebakken i Tekna ved UiO er opprørt over at NTL og LO Stat har snudd i spørsmålet om lovendring.

– Tekna mener at tjenestemannsloven bør endres når det gjelder bestemmelser om midlertidighet, og at dette er avgjørende for å få ned andelen midlertidige tilsettinger ved universiteter og høyskoler, forklarer Lynnebakken, som til daglig er seniorkonsulent ved Fysisk institutt.

Hun har en klar oppfordring til NTL-UiO:

– NTL-UiO bør gi tydelig beskjed til NTL-ledelsen og LO Stat om at dette ikke holder mål. De må holde fast på det de mente i Rindal-utvalget, slår hun fast.

– Problemet er praktiseringen, ikke loven

Men NTL-UiO og leder Ellen Dalen deler ikke Teknas syn. De har bidratt til LO Stats høringsuttalelse, og er fornøyde med at LO Stat ikke ønsker å endre tjenestemannsloven, i og med at denne omhandler alle statsansatte.

– Særlige regler for vår sektor må framkomme av forskrifter, og det er nettopp det de fleste endringsforslagene fra Rindal-utvalget omhandler. Dette har både NTL lokalt og sentralt støttet, understreker Dalen.

Midlertidige årsverk i UH-sektoren

*Ordinære vitenskapelige stillinger (stipendiater og postdoktorer ikke inkludert): 19,1 % .
*Ordinære administrative stillinger: 17,1 % .
* Støttestillinger – et snitt på 14,5 %, fordelt på bibliotekstillinger 7,1 %, ingeniørstillinger 14,6 % og tekniske stillinger 23,3 %.
*Bruken av midlertidig tilsetting i disse gruppene har vært stabilt høy i sektoren i perioden 2002–2009.
* Kvinner er overrepresentert blant midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og i ingeniørstillinger.
*Kvinner er noe underrepresentert blant midlertidig tilsatte i saksbehandler-/utrederstilling.
*Bruken av midlertidig tilsetting i arbeidslivet totalt er på under 9 %.

Kilde: rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren

 

– Vi registrerer at Tekna kjemper for å få til en endring av loven, men ser selv at det er store muligheter for å redusere antall midlertidig tilsatte uten å endre selve lovteksten, påpeker hun.

NTL-UiOs engasjement videre vil handle om å sikre at UiO reduserer bruken av midlertidige stillinger.

– Og det har vi stor tro på vil skje, forteller fagforeningslederen, som regner med at andelen midlertidige ansatte ved UiO etter hvert vil reduseres dramatisk:

– Universitetsstyret har vedtatt en politikk som går ut på at de i hovedregel skal tilsette folk i faste stillinger. Nå er det slutt på praksisen med å lete etter en åpning for å tilsette midlertidig.

– Arbeidsgiver gjør det lovverket tillater

Lynnebakken er ikke enig i at det kun er praktiseringen av loven som er problemet.

– Lovverket er vårt mest effektive virkemiddel, og det er nå vi har sjansen til å gjøre noe. Vi kan ikke ha et lovverk i staten som tillater mer midlertidighet enn i privat sektor, slik situasjonen er i dag, framhever hun, og understreker at arbeidsgiver stor sett gjør det lovverket tillater. 

Til Dagens Næringsliv forklarte lederen for LO Stat Tone Rønoldtangen at ”vi går ikke inn for å endre loven på grunn av utslag i én, liten sektor”.

– Har ikke Rønoldtangen et poeng? Blir det ikke galt å endre en lov som er laget for mange flere enn ansatte i universitets- og høgskolesektoren?

– Hver fjerde statsansatt jobber ved universiteter og høyskoler, så vi er slett ingen liten gruppe. Jeg har heller ikke sett at LO Stat har vist til hvilke negative konsekvenser de foreslåtte lovendringene eventuelt kan påføre andre sektorer. Dette gjelder mange mennesker, og det er veldig uheldig for folk å være midlertidig ansatt, poengterer Lynnebakken.

– Underlig vurdering

Lynnebakken synes det er svært synd at NTL-UiO ikke ønsker å motsette seg NTL og LO Stats konklusjon.

– Jeg synes vurderingen deres er underlig. De bør gå inn i saken en gang til, og de må gjerne kontakte oss, oppfordrer hun.
 

Les også:

Skrinlegg professordraumen (august 2010)
Vil ha mer midlertidighet (november 2010)
Aasland: – Rydd opp! (november 2010)
Ber UiO ta midlertidighet på alvor (februar 2011)
Vil ansette flere fast (mars 2011)

Emneord: Arbeidsforhold, Rekruttering, Universitetspolitikk, Personalbehandling/politikk Av Helene Lindqvist
Publisert 4. apr. 2011 15:33 - Sist endret 4. apr. 2011 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere