Avviser kritikk mot Ida-forskningen

Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo (UiO) avviser blankt at klagen mot Naturhistorisk museum (NHM) og Ida-forskningen bør forfølges. At ”noen har lurt noen” er den eneste konkrete påstanden i klagen mot museet og forskerne, konkluderer utvalget, står det i ei pressemelding fra UiO.

AVVISER KLAGE: Forskningsetisk utvalg ved UiO mener klagen på Ida-forskningen til førsteamanuensis Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum ikke har noen rot i virkeligheten.

Foto: Ola Sæther

I slutten av januar gjenga mange av landets aviser en NTB-melding om at UiO vurderte gransking av Ida-fossilet. Meldingen bygde på en sak i Universitas, som igjen bygget på en henvendelse fra Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) til UiO.

Forskningsetisk utvalg ved UiO har nå kommet til at det ikke er noen grunn til å forfølge saken videre, «siden det ikke... er fremkommet konkrete påstander om vitenskapelig uredelighet».

”Spinkelt grunnlag”

− Andre opplever å få rettet udokumenterte beskyldninger mot seg. I denne saken finnes det ikke en gang beskyldninger, kommenterer Arne Bjørlykke, direktør ved Naturhistorisk museum på Universitetet i Oslo.

”Det er faktisk vanskelig å forstå hvordan hun med krav på seriøs behandling kan finne grunnlag for å henvende seg til Granskningsutvalget og Universitetet i Oslo på et så spinkelt grunnlag”, heter det i uttalelsen som UiO har sendt til Granskingsutvalget og Kunnskapsdepartementet.

– Tull og tøys

− Dette er klar tale fra utvalget. Ordbruken er annerledes, men essensen er den samme som i uttalelsen Jørn Hurum ga til pressen i januar: dette er tull og tøys fra ende til annen.

− Vi er selvfølgelig tilfreds med utvalgets konklusjon, men har aldri vært i tvil om at dette ville bli utfallet. Det er beklagelig at saken har fått det omfanget den har fått, og den som det til syvende og sist har gått mest ut over, er jo klageren selv. På hennes eget initiativ og ansvar har hun frembrakt en situasjon der hun står tilbake blottet for vitenskapelig troverdighet, sier Bjørlykke.

Det var historikeren Bodil Katarina Nævdal som klaget inn Ida-forskningen til Granskingsutvalget ved UiO.I følge Universitas mente hun at hun kunne påvise en rekke feil i forskningsprosjektet rundt fossilet Ida. Derfor tok Nævdal i november i fjor kontakt med Granskingsutvalget og uttrykte i et møte bekymring for at tilkomsten av Ida-fossilet er "skjedd på en uredelig måte".

En leksjon i kildekritikk

− Vi håper også at mediene, spesielt Universitas og NTB, kan dra nytte av denne saken som en leksjon i kildekritikk, fortsetter han.

− Nå legger vi denne saken bak oss og ser framover. I juni ønsker NHM publikum velkommen til en ny utstilling om Idas liv, samtidig som det kommer en barnebok om Ida. Da håper vi at fossilet får den typen oppmerksomhet som det fortjener.

 

Emneord: Etikk, Naturhistorisk museum
Publisert 7. apr. 2011 10:13 - Sist endret 12. apr. 2011 14:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere