Nyheter fra april - Side 2

Publisert 31. mars 2011 18:08

Norsk senter for menneskerettar ved UiO (SMR) vil etter kvart avvikla rolla si som nasjonal institusjon for menneskerettar i Noreg. Det har styret for senteret bestemt. Samtidig oppmodar det Universitetsstyret til å gjera eit liknande vedtak.  – Ein av grunnane er at det ikkje er naturleg for ein universitetsinstitusjon å overvaka om statar respekterer internasjonale lover og avtalar, opplyser senterdirektør Nils A. Butenschøn til Uniforum.

Publisert 29. mars 2011 15:52

Alle fagmiljø som er interesserte i å driva kompetanseutvikling og forskingssamarbeid med universitet i utviklingsland, kan søkja UiO om støtte frå ein samla såkornpott på 1 million kroner. Det opplyser Marit Egner i Forskingsadministrativ avdeling og Jeanette da Silva i Studieavdelinga.

Publisert 29. mars 2011 13:48

Rundt 50 forskjellige grupper ved UiO håper å få tittelen Senter for fremragende forskning fra 2013. Disse representerer alle fakultetene, begge museene og de to sentrene SUM og STK. Målet til UiO er at tre av dem når helt til topps.