Vikingskipflytting skal vurderes av eksperter

Forskningsminister Tora Aasland har nå nedsatt et ekspertutvalg på fire medlemmer som skal vurdere risikoen ved å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika. Utvalget består bare av utenlandske fagfolk. Arbeidet begynner i april og avsluttes i år, melder Aftenposten i dag.

INTERNASJONAL EKSPERTISE: Nå skal internasjonale eksperter vurderer risikoen ved å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika. (Arkivfoto: Ola Sæther)

Det internasjonale utvalget skal ledes av bevaringssjef Jesper Stub Johnsen ved Nationalmuseet i København. Han får med seg May Cassar, professor i bevaringsverdig kulturarv ved University College London, dr. Ronald Bockius, forskningsleder ved Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Museum für Antike Schiffart, Mainz i Tyskland, og David Saunders, forvalter av bevaring og forskning ved the British Museum i London. Ingen fra Universitetet i Oslo er altså med i utvalget.

Vurderer hvilke skader som kan aksepteres

Mandatet til utvalget er å utrede, i et internasjonalt perspektiv, hva som kan aksepteres av uopprettelige og opprettelige skader på skip og gjenstander. Utvalget skal også gjennomføre en helhetlig vurdering av risiko knyttet til mulig flytting av vikingskipene og de alunkonserverte vikinggjenstandene, inklusiv en risikovurdering av Kulturhistorisk museums planlagte tomt i Bjørvika.

Dersom utvalget konkluderer med at flytting er forsvarlig, skal det utrede og anbefale praktisk gjennomføring av en eventuell flytting og kostnader knyttet til alle forhold ved gjennomføringen. Dessuten skal det beregne kostnader knyttet til flytting av skip og gjenstander, også oppretting av skader på skip og gjenstander.

Fornøyd statsråd og museumsdirektør

Både forskningsminister Tora Aasland og direktør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum er tilfredse med at det internasjonale ekspertutvalget nå er på plass.

– Jeg er veldig fornøyd med utvalgets sammensetning. Det har tatt tid å få nedsatt utvalget fordi vi skulle ha den ypperste ekspertise på plass, sier Aasland til Aftenposten. Hun tror arbeidet kan komme i gang i april. Også direktør Egil Mikkelsen er fornøyd. Han er glad for at det nå også skal sees mer konkret på forhold tilknyttet flyttemetoder og flytteprosesser. Mikkelsen mener at slike biter i helheten har vært dårlig utredet, skriver Aftenposten.

Risikovurdering også utført i 2010

Den 25. mai i fjor ble det offentliggjort en rapport om risikovurdering ved forskjellige løsninger på en framtidig lokalisering av vikingskipene og de andre gjenstandene i Vikingskipshuset på Bygdøy. Når det gjelder risikovurderingen for vikingskip og gjenstander, så vurderte tre selskaper  ulike sider av denne utfordringen: Brekke og Strand Akustikk A/S, Cowi A/S og Norconsult A/S. Alle omhandlet risikoen ved å flytte skip og gjenstander opp mot det å la skip og gjenstander stå i et vikingskipshus som blir fullt oppgradert.

De tre vurderingene var knyttet til klimatiske forhold, rystelser og sikkerhet. Konklusjonen var at det er fullt mulig å la skip og gjentander bli stående i museet samtidig som museet oppgraderes og nybygg oppføres. Både klimatiske forhold og sikkerhet vil bli godt ivaretatt på Bygdøy.

Det er også mulig å flytte skip og gjenstander til Bjørvika, men dette er en større prosess som må planlegges nøye, ble det konkludert med i den rapporten.

Universitetsstyret har vedtatt flytting

Universitetsstyret ved UiO har tidligere gått inn for at det skal bygges et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika og at vikingskipene skal flyttes dit når museet står ferdig. Kunnskapsdepartementet har tidligere gitt inntrykk av at flest argumenter taler for en lokalisering på Bygdøy. Den 26. oktober 2009 kom en utredning  fra konsulentselskapet Metier og Møreforsking som konkluderte med at Bygdøy er både det beste og det billigste alternativet for et nytt Kulturhistorisk museum.

 

 

 

Emneord: Vikingskipshuset, Museene, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 23. mars 2011 10:53 - Sist endret 23. mars 2011 11:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere