Nedkvitne tapte mot UiO

Borgarting lagmannsrett har gitt UiO medhold på alle punkter i saken den tidligere professoren Arnved Nedkvitne har anlagt mot universitetet.

Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Arnved Nedkvitne saken sin videre til lagmannsretten i januar 2011. Her på vei til rettssakens første dag, sammen med advokat Vidar Strømme (t.v.).

Foto: Ola Sæther

Etter å ha utsatt domsavsigelsen to ganger, har Borgarting lagmannssrett nå avgitt sin dom. Her gis Universitetet i Oslo medhold på alle punkter i saken middelalderhistoriker Arnved Nedkvitne har anlagt mot sin tiligere arbeidsgiver.

– Universitetet er tilfreds med dommen og at det nå kan bli satt en sluttstrek for en langvarig og vanskelig personalsak, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en pressemelding fra UiO.

 Nedkvitne-saken
* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”.
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011.
 

Universitetets rektor Ole Petter Ottersen sier i samme pressemelding at UiO er svært bevisst på at det skal være høyt under taket for faglige ytringer og den akademiske frihet, men at Nedkvitne-saken ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre.

HF-dekan Trine Syvertsen kommenterer dommen slik:

– Hvis vi skal trekke noen lærdom av denne saken, er det at vi må gripe inn så tidlig som mulig for å løse konflikter.

 

Emneord: Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk, Personalbehandling/politikk
Publisert 11. mars 2011 13:16 - Sist endret 11. mars 2011 13:39

 

”- Derfor klager jeg ikke ”

 

Utsettelsen av domsavsigelsen viser at det har vært reist tvil i rettens konklusjon.  Det betyr at en sak som føres separat av en person mot en stor organisasjon, bør finne sted på et høyere nivå, i Høyesterett.  

Det er oppsiktsvekkende at ledelsen ensidig hevder seg selv i sine uttalelser om dommen. Det er tross alt tale om en enkeltperson som har forsøkt å gjenreise sin rett ved en institusjon som har vegret seg mot å gå inn i den historiske prosessen. Det ville kreve en analyse av maktutformingen i ledelsens mange sjikt og en høyere politisk bevissthet.

Den foreløpige dommen gir imidlertid mulighet til å gå inn i den historiske prosessen som ble skjøvet tilside av den overførte skylden. Det bildet av Arnved Nedkvitne som ledelsen har samlet sammen, vil før eller senere bli korrigert for at omverdenen skal skue sannheten.

Poeten Eichendorff  har skrevet følgende om dette fenomenet:

”Du er det som mildt bryter ned over oss det vi bygger opp, for at vi skal kunne se himmelen – derfor klager jeg ikke.”

(J. Ratzinger: Innf. i kr.dommen s. 261)  

 

Heidi Stakset, Trondheim  

 

aubry@ntnu.no - 11. mars 2011 18:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere