Lanserer forskningsbarometer

Forskningsminister Tora Aasland åpner i dag nettsiden www.forskningsbarometer.no.  - Barometeret skal brukes til å følge med på utviklingen i norsk forskning, til å skape debatt og til å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for forskningspolitikken, sier Aasland i en pressemelding.

FORSKNINGSBAROMETER: Statsråd Tora Aasland lanserer i dag nettsiden forskningsbarometer.no på konferansen Kunnskap for framtida. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Lanseringen av Forskningsbarometeret er en del av Vitenskapsåret 2011. Barometeret viser blant annet at den offentlige forskningsinnsatsen rettet mot innovasjon har økt kraftig. Forskningsrådets bevilginger til næringslivet ble mer enn doblet fra 2005 til 2009. Samtidig viser den siste statistikken for forskning og utvikling (FoU) at næringslivet hadde en realnedgang på 3,7 prosent i egne FoU-utgifter fra 2008 til 2009.

Skal oppdateres årlig

Forskningsbarometeret skal oppdateres årlig og være en pålitelig kilde til informasjon om norsk forskning. Barometeret består av 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon som presenteres innenfor seks nøkkelområder; investering, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Forskningsbarometeret har også en tematisk del som ser på forskningssatsinger, framtidige kompetansebehov og kvaliteten hos norske universiteter.

 - Vi må styrke forskningsbasert innovasjon ved å utvide samarbeidet mellom næringsliv og forskning til flere bransjer. Et tettere samarbeid vil tjene begge parter og regjeringens forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er gode måter å styrke innovasjonskraften i norsk næringsliv. Samtidig er det viktig at også næringslivet øker sin innsats og at næringsliv og forskningsmiljøer begynner å snakke mer sammen, sier Aasland.

- Hard konkurranse mellom universitetene

I Forskningsbarometeret stilles det også spørsmål om norske universiteter er gode nok. De senere årene har det dukket opp flere ulike rangeringer av universiteter som får stor oppmerksomhet, og universitetene benytter gode resultater på rangeringene i markedsføringen av seg selv.

- Konkurransen om å være Norges beste universitet blir stadig hardere, sier statsråden. Forskningsevnen må styrkes ved de nyeste universitetene våre, mens det er studiekvaliteten vi må følge med på for breddeuniversitetene. Forskningsbarometeret viser at alle universitetene har områder de kan bli bedre på. Dette er ikke bare viktig for at universitetene skal utføre sine nasjonale oppgaver, men også for at de skal kunne hevde seg internasjonalt, sier statsråden.

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Næringsliv
Publisert 17. mars 2011 09:51 - Sist endret 17. mars 2011 10:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere