Godkjente flytting av Rettsmedisinsk institutt

Nå er det 100 prosent sikkert at Rettsmedisinsk institutt blir flyttet fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er klart etter at både Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet formelt har besluttet det, går det fram av en pressemelding.

– Forslaget er anbefalt av partene, og gir gode muligheter for positiv utviklingen ved instituttet, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Det er lagt vekt på at Nasjonalt folkehelseinstitutt vil være godt egnet til å ivareta og videreutvikle Rettsmedisinsk institutts aktivitet og etablere et større sakkyndig miljø, og at behovet for forskning og utdanning ivaretas gjennom samarbeid med UiO. Det legges opp til at overføringen skjer innen kort tid.

Kongen i statsråd  godkjente fredag en proposisjon til Stortinget om økonomiske og administrative konsekvenser av overføringen.

Emneord: Medisin, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk
Publisert 14. mars 2011 10:06 - Sist endret 14. mars 2011 10:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere