Fremdeles misnøye med IHR

Etter at NTL-UiO sist uke gikk sterkt ut mot prosessen Internt handlingsrom, har fagforeningene oppnådd noe mer innflytelse. – Ikke godt nok, mener NTL-leder Ellen Dalen og de hovedtillitsvalgte i Akademikerne, Forskerforbundet og Parat.

ØKT INNFLYTELSE: Gjennom et åpent brev til dekaner, fagdirektører, museumsdirektører og UB-direktør krevde NTL-leder Ellen Dalen at fagforeningene skulle få fellesrepresentanter i IHR-styringsgrupper ved alle fakulteter, fagavdelinger i sentraladministrasjonen, museene og biblioteket. Nå har hun delvis fått gjennomslag.

Foto: Ola Sæther

Prosessen Internt handlingsrom administrativ utvikling ved UiO (IHR) er satt i gang for å på sikt kunne frigjøre ressurser til kjerneoppgavene forskning og undervisning.

I forrige utgave at Uniforum gikk NTL-leder Ellen Dalen hardt ut mot prosessen, som hun hevder er satt i gang uten at de ansattes stemme blir hørt. Gjennom et åpent brev til dekaner, fagdirektører, museumsdirektører og UB-direktør krevde NTL at fagforeningene skulle få fellesrepresentanter i styringsgrupper ved alle fakulteter, fagavdelinger i sentraladministrasjonen, museene og biblioteket.

Denne uken kom beskjeden om at fagforeningene får representanter i sju styringsgrupper knyttet til fagområdene i sentraladministrasjonen. Men det viser seg at det per i dag ikke eksisterer grupper innenfor alle disse områdene.

– En tung kamp

Ellen Dalen er ikke imponert:

– Vi har fått et kjøttbein slengt til oss, bemerker hun, og utdyper: 

– Etter det vi synes har vært en tung kamp, har organisasjonene fått representasjon i noe som ligner på styringsgrupper på bare to områder: studie og økonomi. I de andre fem fagområdene skal det ikke være slike grupper, og dermed ingen representasjon. Vi har også fått tilbud om å være med i to plangrupper som skal jobbe ”hands on” med kartlegging innenfor henholdsvis bygg og personal, og vi har takket ja til dette i mangel på et bedre tilbud. 

– Bryter Hovedavtalen

Det er NTL som til nå har gått hardest ut mot IHR-prosessen. Men heller ikke UiOs tillitsvalgte i Akademikerne, Forskerforbundet og Parat er tilfreds med prosessens gang.

– Vi har et avtaleverk som sier at fagforeningene skal involveres i prosesser som angår de ansattes arbeidshverdag. Derfor er det synd at det skal så mye støy til før vi får de rettighetene vi har krav på, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne.

Også Ole Martin Nodenes i Parat og Kristian Mollestad i Forskerforbundet viser til Hovedavtalen, og beklager at universitetsledelsen i IHR-sammenheng ikke forholder seg til denne. 

TENKER PÅ MEDLEMMENE: – For at vi skal kunne informere våre medlemmer og ivareta deres interesser, må vi også vite hva som skjer. Vi må være tilstede der informasjon gis og beslutninger tas, sier hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet ved UiO.

Foto: Ola Sæther

– Forskerforbundet vil gjerne være med og bidra til gode prosesser, og vi er fornøyd med at vi nå er blitt tatt med i noen styringsgrupper. Men fagforeningenes rett til medbestemmelse er fremdeles ikke tilstrekkelig sikret, mener Mollestad.

– Jeg skulle gjerne sluppet å hele tiden være nødt til å etterspørre medbestemmelse i prosessen. For at vi skal kunne informere våre medlemmer og ivareta deres interesser, må vi også vite hva som skjer. Vi må være tilstede der informasjon gis og beslutninger tas, poengterer han.

Fagforeningene ser det som et problem at de møtene der de til nå har blitt informert om prosessen er såkalt uformelle møter. Dermed føres det ikke referat, og universitetsdirektøren velger selv om hun vil ta de innspillene hun mottar videre.

Kom i gang for sent

I et leserbrev i Uniforum beklager universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe og viserektor Ragnhild Hennum at NTL oppfatter IHR-prosessen så negativt.

– Vi er forundret over NTLs påstand om at de tillitsvalgte blir holdt utenfor. Fagforeningene har to representanter i den sentrale ressursgruppen, som ledes av universitetsdirektøren. Denne gruppen legger premissene for den videre prosess, og er den viktigste arenaen for utarbeidelse av beslutningsdokumenter til Universitetsstyret, skriver de blant annet. 

FORUNDRET: – Vi er forundret over NTLs påstand om at de tillitsvalgte blir holdt utenfor. Fagforeningene har to representanter i den sentrale ressursgruppen, som ledes av universitetsdirektøren. Denne gruppen legger premissene for den videre prosess, og er den viktigste arenaen for utarbeidelse av beslutningsdokumenter til Universitetsstyret, skriver universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe (bildet) og viserektor Ragnhild Hennum i et leserbrev.

Foto: Ola Sæther
 

Nodenes mener derimot at arbeidet i den rådgivende ressursgruppen kom i gang alt for sent, og viser til at den hadde sitt første møte denne uka, til tross for at fakultetene har begynt å jobbe med prosessen for lenge siden.

Har tro på IHR

Selv om de er negative til det de oppfatter som mangelfull informasjon og manglende medbestemmelsesrett, tror Nodenes, Mollestad og Wiik Aram likevel at IHR-prosessen kan være nyttig.

– Jeg synes IHR er et skritt i riktig retning. Det er trolig mye å hente i å utnytte ressursene, og de ansattes kompetanse bedre. For eksempel ser jeg for meg at prosessen kan bidra til å gi teknisk-administrative ansatte mer stimulerende arbeidsoppgaver tilpasset deres utdanningsnivå, sier Wiik Aram.

Han medgir at selv om han støtter NTL i deler av IHR-kritikken, så synes han likevel at de er overdrevent skeptiske.

– Det er ikke gitt at alle har skjulte agendaer. Jeg synes de tar i litt, sier Akademikerne- representanten.

– Blir ikke flere forskere

IHR skal frigjøre flere ressurser til kjerneoppgavene forskning og undervisning. Betyr det at prosessen vil bidra til at det opprettes flere vitenskapelige stillinger i tiden som kommer?

Nodenes i Parat tror ikke det:

– Det blir nok ikke flere forskerstillinger. Men trolig vil vi få på plass bedre støttefunksjoner for forskerne, blant annet innenfor EU-søknader, sier han.

Heller ikke Mollestad ser for seg en IHR-relatert økning i vitenskapelige stillinger, men regner med at det vil frigjøres mer tid til forskning og undervisning for de som allerede har disse stillingene.

– Om prosessen gjennomføres rett vil det trolig være positivt både for de vitenskapelige ansatte og de teknisk-administrative ansatte, mener han, og framhever at det ikke er noe ved prosessen så langt som tilsier verken utskilling eller nedbemanning.

– Vi er ikke så bekymret for det. Vi bekymrer oss mest for den til nå manglende medbestemmelsen.


 


 

Emneord: Administrasjon, Arbeidsforhold, IHR, Personalbehandling/politikk Av Helene Lindqvist
Publisert 18. mars 2011 12:41 - Sist endret 22. mars 2013 12:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere