Foreslår forskningsvekst på 1,2 milliarder

Åpne konkurransearenaer for næringsliv og grunnforskningen, energi- og miljøteknologi, utstyr og infrastruktur og klimautfordringene. Dette er områdene Forskningsrådet mener bør prioriteres i 2012, går det fram av nettsidene til rådet.

I Forskningsrådets endelige innspill til departementenes arbeid med statsbudsjettet for 2012, foreslås det en budsjettvekst på 1,2 milliarder kroner. 60 prosent av dette,  730 millioner kroner, bør gå til de prioriterte områdene:

  • Åpne konkurransearenaer for næringsliv og forskere: 240 millioner kroner, fordelt på det store programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (100 millioner kroner) og Fri prosjektstøtte (140 millioner kroner)
  • Energi og miljøteknologi: 200 millioner kroner
  • Klimaendringer og klimapolitikk, oppfølging av Klima 21-strategien: 150 millioner kroner
  • Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur, oppfølging av Verktøy for forskning - Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2008 – 2017: 140 millioner kroner

Følger opp regjeringens politikk

Forslaget til hovedprioriteringer utgjør til sammen 730 millioner kroner og innebærer en tydelig oppfølging av fem av målområdene i forskningsmeldingen; Globale utfordringer, kunnskapsbasert næringsliv i hele landet, næringsrelevant forskning på strategiske områder, et velfungerende forskningssystem og høy kvalitet i forskningen, melder Forskningsrådet.

 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 3. mars 2011 12:50 - Sist endret 3. mars 2011 12:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere