Nedkvitne-dommen utsatt til mars

Opprinnelig var dommen i Nedkvitne-saken ventet denne uken. Men nå er ventetiden forlenget: – Vi har fått beskjed om at ny dato er 3. mars, sier Arnved Nedkvitne til Uniforum.

FORNØYD SÅ LANGT: – Vi fikk fram både det prinsipielle ytringsfrihetsperspektivet og at arbeidsmiljøet var vanskelig uavhengig av meg. Det tror jeg dommerne forsto, sa Nedkvitne til Uniforum i etterkant av rettssaken i lagmannsretten.

  

Foto: Ola Sæther

Saken mellom Arnved Nedkvitne og hans tidligere arbeidsgiver Universitetet i Oslo gikk for Borgarting lagmannsrett 18.–26. januar.

På rettens siste dag ble det varslet at dommen kunne ventes innen 3–4 uker, og i motsatt fall skulle det bli gitt beskjed.

Førstkommende onsdag er det gått fire uker siden rettssakens siste dag. Men dommen kommer ikke innen da, opplyser Nedkvitne til Uniforum.

– Vi har fått beskjed om at ny dato er 3. mars, sier han.

Tror dommerne forsto

Middelalderhistorikeren har tidligere sagt seg fornøyd med ankesakens gang:

Nedkvitne-saken
* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”.
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011.
* Dommen fra lagmannsretten er ventet i begynnelsen av mars.

– Jeg har en veldig god følelse. Da vi førte saken for tingretten, anbefalte advokaten min meg ikke å si noe negativt om motparten, men det fungerte dårlig. Denne gangen forsøkte vi å vise at både arbeidsmiljøet og personalpolitikken ved instituttet har vært kritikkverdig. Vi fikk dermed fram både det prinsipielle ytringsfrihetsperspektivet og at arbeidsmiljøet var vanskelig uavhengig av meg. Det tror jeg dommerne forsto, sa Nedkvitne til Uniforum i etterkant av rettssaken.

  

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 21. feb. 2011 13:19 - Sist endret 21. feb. 2011 15:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere