Lesebrett brer om seg

Den papirløse studenten rykker stadig nærmere. Lesebrettprosjekt ved Universitetet i Oslo bekrefter resultatene fra tilsvarende pilot ved NTNU: Å ha pensum i lommen er kult, selv om den gamle notatblokken fremdeles har plass i PC-sekken.

GJENNOMBRUDDSÅR? Ny og gammel teknologi. Skal 2011 bli gjennombruddsåret for lesebrettet på campus?

Foto: Tor. H. Monsen i Universitetsavisa

De 60 studentene i lesebrettprosjektet i Oslo fikk slippe å bære sekk i et semester da de fikk utdelt lesebrett sammen med pensum i digital form.

Lesebrettprosjektet ble igangsatt for å kartlegge studenters bruk av digitalt pensum. Rundt 40 geologistudenter fikk låne hver sin iPad, mens nærmere 20 økonomistudenter fikk låne lesebrettet Papercaster Boox, til bruk i ett undervisningssemester. I løpet av semesteret deltok studentene i spørreundersøkelser og fokusgrupper som ble gjennomført av stipendiater ved Institutt for informatikk.

Lesebrettprosjektet ble gjennomført av Norges ledende fagbokhandel, Akademika, i samarbeid med Digitale tjenester ved UBO, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, Institutt for geofag og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Lesing ja, skriving tja

Tilbakemeldinger fra studentene etter et semester er at et digitalt pensum er veien å gå, men avhengig av god tilrettelegging. Samtidig som mye pensumstoff ennå ikke er tilgjengelig i digital form, er det samtidig betydelige juridiske utfordringer knyttet til rettigheter ved elektronisk distribuering.

Særlig i gruppearbeid og kollokvier ble lesebrettene brukt flittig. Tilgangen til artikler og bøker, samt informasjonsletingen, blir raskere og lettere ved elektronisk søking.

Lesing på skjerm er i ferd med å bli et mindre problem på grunn av bedre oppløsning og mindre flimring. Studentene opplevde skriving som mer frustrerende, både tidkrevende og uvant.

Digital tendens

NTNU har nylig gjennomført et tilsvarende pilot blant studentene, og har høstet mye av de samme erfaringene som i Oslo.

- Veien mot et heldigitalt pensum er farbar, men veldig kronglete, uttalte prosjektleder Alexandra Angeletaki ved Gunnerus-biblioteket til UA for et år siden.

I slutten av denne måneden skal NTNU-prosjektet oppsummere sine erfaringer i rapports form, opplyser biblioteksdirektør Lisbeth Tangen.

- Lesebrett blir det neste store de kommende årene, mener hun.

Erfaringene fra piloten vil være med å bestemme en mer overordnet policy for lesebrett og tilrettelegging for elektronisk litteratur ved NTNU for årene som kommer.

LES MER: NTNU skal lage nytt intranett, og tilrettelegging for mobile enheter er del av planen.

Over 90 prosent av vitenskapelig litteratur i ”hyllene” ved Universitetsbiblioteket i Trondheim er elektronisk.

2011 gjennombruddsåret for lesebrett?

Fjorårets dings var utvilsomt IPad. Allerede før den offisielle lanseringen av lesebrettet, regnet elektronikkbransjen med at flere titusener av nordmenn allerede hadde skaffet seg et eksemplar fra et annet land. I en undersøkelse gjennomført av Respons, svarte 18 prosent at de vurderer å kjøpe et eller annet lesebrett. Fem prosent i utvalget svarte at de allerede hadde ”lesefjøl”.

Halvlegal virksomhet

I fjor besøkte andre norske universiteter NTNU for å sammenligne erfaringer med bokløse studenter. I plenum innrømmet flere av universitetsbibliotekene at de nok drev halvlegalt med tanke på rettighetsspørsmål.

Det rettslige grunnlaget mellom akademiske institusjoner og forlagene er ikke avklart. Bibliotekene etterlyser et nasjonalt akademisk løft for å få fjernet dette juridiske hinderet, for eksempel gjennom Universitets- og høgskolerådet (UHR). Rådet inviterer i februar institusjonene til et møte om digitale læremidler og rettigheter.

 

Emneord: Universitetsbiblioteket, Undervisning, Studentforhold Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 5. jan. 2011 09:31 - Sist endret 5. jan. 2011 10:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere