Nyheter fra 2010 - Side 14

Publisert 5. jan. 2010 13:09

Et tekstkorpus med norske middelaldertekster får sju millioner kroner i infrastrukturstøtte fra Forskningsrådet. Det er det eneste prosjektet fra UiO som nyter godt av en ny tildeling på til sammen 65 millioner kroner, opplyser Forskningsrådet. Førsteamanuensis Christian Emil Ore som leder prosjektet, er gledelig overrasket.