Til kamp mot midlertidige stillinger

Bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler skal ned. For å tilrettelegge for dette har forskningsminister Tora Aasland nå nedsatt gruppen Tall og tiltak. – Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.

FORVENTER SAMARBEID: – Jeg håper endringene kan skje gjennom samarbeid. Hvis det på sikt viser seg at sektoren ikke foretar endringer, vil det bli nødvendig å vurdere andre virkemidler, advarer forskningsminister Tora Aasland. På et seminar i dag informerte hun om den nye gruppen Tall og tiltak, som skal ta for seg bruken av midlertidige tilsettinger i akademia.

Foto: Ola Sæther (arkivfoto)

60 prosent av de vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo er midlertidig tilsatt, ifølge 2009-tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Det er litt høyere enn gjennomsnittet for norske universiteter, som ifølge DBH er 56 prosent.

Nå setter forskningsminister Tora Aasland ned en gruppe som skal jobbe med nettopp denne problemstillingen.

"Tall og tiltak"

– Min rolle er å tilrettelegge for et bedre system. Jeg nedsetter derfor nå en partsammensatt gruppe kalt Tall og tiltak, uttaler Aasland i en pressemelding.

Gruppen skal bestå både av representanter for de fire hovedorganisasjonene, fra ledelsen ved høyskoler og universiteter og av eksterne. Målet er ifølge pressemeldingen at bruken av midlertidige stillinger skal ned på nivå med sammenliknbare kunnskapsyrker.

Får seks måneder på seg

I løpet av seks måneder skal gruppen kartlegge forskjellen mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper, kartlegge bruk av lovhjemler, vurdere effekter av tiltak og bli enige om tallgrunnlaget for midlertidigheten. Den skal også identifisere mulige tiltak.

– Jeg er opptatt av å finne forklaringer på om ulik bruk av forskjellige hjemler for midlertidige tilsettinger slår ulikt ut for ulike stillinger, om det skjer misbruk ved bruk av midlertidige stillinger, og om det skjer ”kreativ” omgåelse av regler og intensjoner, sier Aasland.

Håper sektoren er samarbeidsvillig

I pressemeldingen understrekes det at institusjonene fra og med rapporteringen for 2010 må redegjøre for sitt arbeid for å redusere omfanget av midlertidige tilsettinger. På dette området vil det være meget sterk styring fra departementet framover, heter det.

– Jeg håper endringene kan skje gjennom samarbeid. Hvis det på sikt viser seg at sektoren ikke foretar endringer, vil det bli nødvendig å vurdere andre virkemidler, advarer Aasland i pressemeldingen.

Forskerforbundet etterlyser konkrete tiltak

Forskerforbundet er positive til Aaslands arbeid, men etterlyser likevel en handlingsplan fra regjeringen med konkrete tiltak for å redusere midlertidigheten i akademia.

– Vi vet nok om saken til å handle nå, og vi må handle raskt for å hindre flere eksempler på ulovlig bruk av midlertidig ansatte, uttaler leder Bjarne Hodne i en pressemelding.

– Aasland har definert et mål om å komme ned på nivå med sammenliknbare yrkesgrupper. Men Forskerforbundet mener at målet bør være at andel midlertidige tilsettinger i ordinære stillinger ved statlige universiteter og høyskoler ikke skal være høyere enn i arbeidslivet for øvrig, poengterer Hodne.

NTNU vurderer ”poolordning”

Ved NTNU er de alt i gang med å tenke løsninger. I forrige uke skrev Universitetsavisa at universitetet vurderer å gi fast ansettelse til forskere som i dag vandrer fra eksternprosjekt til eksternprosjekt. Denne ordningen foreslås også i Handlingsromutvalgets rapport, der den omtales som en ”poolordning”.

Et partsutvalg bestående av arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjonene nedsettes i disse dager ved NTNU. Blir det enighet om jus og ansvar, blir dette retningsgivende for hele universitetet, skriver avisa.

Ulempen med en slik ordning er imidlertid at den kan føre til økt bruk av oppsigelser: Faller oppdragsmidlene bort, faller også oppgavene bort. Forutsetningen for at en oppdragsforsker skal få tilbud om fast ansettelse, er ifølge personalsjef ved NTNU Arne Hestnes derfor ”en viss grad av forutsigbarhet” i tilgangen til eksterne oppdragsmidler.


 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Økonomi Av Helene Lindqvist
Publisert 24. mars 2010 14:09 - Sist endret 24. mars 2010 14:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere