Omstridd Ida-logo bryt marknadsføringslova

Farsund-firmaet som har registrert Ida-logoen som varemerke, vil bryta marknadsføringslova om dei tek den i bruk, seier Næringslivets Konkurranseutval.

ATTRAKSJON: Ida er blitt Naturhistorisk museum sin aller største attraksjon. Biletet viser utstillingsopninga i fjor sommar.

Foto: Yngve Vogt

I møte 22. februar handsama Næringslivets Konkurranseutval ein klage frå UiO på postordrefirmaet International Trade Service (ITS) i Farsund. Utvalet konkluderer samrøystes med at ITS sin bruk av Ida-logoen er i strid med §25 og §30 i marknadsføringslova.

På Naturhistorisk museum sine nettsider går det fram at det står fylgjande i uttalen frå Næringslivets Konkurranseutval:

"...Næringslivets Konkurranseutvalg finner at kombinasjonen fossil/navn er en frembringelse som har en kjennetegnseffekt knyttet til Universitetet, og markedsføringsinnsatsen har vært av et slikt omfang at resultatet er beskyttelsesverdig. I forhold til vurderingen som skal gjøres etter markedsføringsloven, er det ikke avgjørende hvorvidt Universitetet har oppnådd en beskyttelse etter varemerkeloven. Det er heller ikke avgjørende hvorvidt ITS har oppnådd en varemerkeregistrering. Det er helt andre vurderinger som gjøres av Patentstyret i forbindelse med en varemerkesøknad."

"...ITS [prøver] utelukkende... å høste av den innsats Universitetet hadde gjort og å snylte på det renommé og den begeistring Universitetet hadde skapt gjennom sin innsats. ITS har ikke selv gjort noen innsats, verken for å utarbeide eller å innarbeide kjennetegnet, og Konkurranseutvalget finner at både bruken og registreringen av varemerket innebærer en urimelig utnyttelse av en annens innsats i lovens forstand."

"...Innklagede har anført at da Universitetet ikke hadde foretatt seg noe for å beskytte sine næringsmessige interesser, var veien åpen. Dette er åpenbart ikke riktig. Innklagede har skyndt seg å søke en varemerkeregistrering kort tid etter at Universitetet hadde igangsatt sin storstilte kampanje. Dette ble gjort utelukkende for å profitere eller snylte på Universitetets innsats, og varemerkeregistreringen vil til og med kunne sperre for Universitetets egen mulighet til å høste av sin egen innsats. Konkurranseutvalget har ikke vært i tvil om at dette er i strid med god forretningsskikk."
 

Emneord: Naturhistorisk museum, Forskningsformidling Av webredaktør Torstein Helleve, NHM
Publisert 23. mars 2010 08:42 - Sist endra 23. mars 2010 08:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere