Doktorgradsrekord på Det medisinske fakultet

Mens det totale antallet doktordisputaser ved UiO sank med mer enn ti prosent, steg antallet fullførte doktorgrader ved Det medisinske fakultet med over elleve prosent fra 2008 til 2009. Det ligger en bevisst strategi bak, ifølge fakultetets dekan Finn Wisløff.

PRIORITERT OMRÅDE: – Vi har satt i verk tiltak for å bedre gjennomstrømningen på ph.d.-programmene, forteller dekan ved Det medisinske fakultet Finn Wisløff.  

Foto: Ola Sæther

Det medisinske fakultet satte i 2008 ny rekord med 147 fullførte doktorgrader. Den positive trenden fortsatte i 2009 med 163 disputaser, dvs. elleve prosent flere enn i 2008.

Mer ekstern finansiering

– Våre forskere har vært flinke til å vinne konkurranser om forskningsmidler både fra Helse Sør-Øst, EU-systemet, Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder, påpeker dekan ved Det medisinske fakultet Finn Wisløff. Han viser til at eksterne midler utgjør rundt halvparten av fakultetets budsjett.

Bedre gjennomstrømning

– Vi har også satt i verk tiltak for å bedre gjennomstrømningen på ph.d.-programmene våre. Vi er blant annet i ferd med å innføre en egen midtveisevaluering som vi knytter fem studiepoeng til, opplyser han.

Dekanen forteller at fakultetet har ansatt en egen forskerutdanningsleder for å få bedre struktur på undervisningen og gjennomføringen av ph.d.-programmet.

Wisløff har derfor tro på at antallet disputaser vil fortsette å stige de neste årene.
– Det medisinske fakultet har en bevisst strategi på dette feltet og over 1100 ph.d.-kandidater, påpeker han.

Færre disputaser på UiO

391 personer fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2009. Dette betyr en nedgang på over ti prosent sammenlignet med rekordåret 2008 da 435 personer disputerte ved UiO.

Sett i forhold til tidligere år er tallet for 2009 likevel høyt. Statistikk fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) viser at UiO også i 2007 satte ny rekord med 344 gjennomførte disputaser.

Nasjonal nedgang

I 2009 ble det totalt gjennomført 1148 doktordisputaser ved norske læresteder. Dette er nesten hundre personer færre og en nedgang på åtte prosent i forhold til tallet for 2008, opplyser NIFU STEP i en pressemelding.

Prosentvis var nedgangen fra 2008 til 2009 størst i landbruksfag, veterinærmedisin og i humaniora. Bare i medisin og helsefag var det like mange disputaser i 2009 som i 2008.

Stabil kvinneandel

I 2009 ble 45 prosent av doktorgradene ved norske universiteter avlagt av kvinner. Dette er samme andel som i 2007 og 2008. I matematikk og naturvitenskap var kvinneandelen 38 prosent i 2009. Kvinneandelen i teknologi har økt betydelig, fra om lag 20 prosent i 2007 og 2008 til 30 prosent i 2009.

Høy andel utenlandske statsborgere

Andelen av doktorandene som på disputastidspunktet har ikke-norsk statsborgerskap, øker fortsatt. I 2009 utgjorde andelen 28 prosent, ifølge NIFU STEP.


 

Emneord: Doktorgrader Av Grethe Tidemann
Publisert 4. mars 2010 11:06 - Sist endret 4. mars 2010 11:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere