Dekker utgifter til vitenskapelig utstyr

Kostnader til  forskningsutstyr kan inkluderes i søknader til Forskningsrådet. – Vi vil ta en større del av de faktiske kostnadene i prosjektene vi finansierer, sier adm.dir.  Arvid Hallén i Forskningsrådet i ei pressemelding. Det vil koste over 20 millioner kroner å erstatte elektronmikroskopet bak UiO-forsker Øystein Prytz.

INKLUDERER UTSTYRSKOSTNADER: Kostnader til avskrivning og drift av vitenskapelig utstyr kan inkluderes i søknader til Forskningsrådet.  – Å erstatte dette elektronmikroskopet vil koste over 20 millioner kroner, fastslo  UiO-forsker Øystein Prytz ved Senter for materialvitenskap og  nanoteknologi overfor Uniforum i desember i fjor. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– I lys av Handlingsromutvalgets rapport, der store egenandeler i ekstern finansierte prosjekter var en problemstilling, vil vi presisere dette, sier Arvid Hallén.

At støtte til avskrivning og drift av utstyr kan inkluderes i søknadene er et viktig tiltak, slått fast i den nasjonale strategien for forskningsinfrastruktur.

På denne måten møter Forskningsrådet institusjonenes behov for at eksterne bidragsytere tar sin andel av kostnadene for institusjonenes egne investeringer. Slik støtte kan søkes innenfor alle finansieringsordningene til Forskningsrådet.

Betyr økt støtte til utstyr

Med dette økes Forskningsrådets finansiering av forskningsutstyr betydelig. Tildelingene vil bli mye bredere og i en annen form enn tidligere.

Samtidig går Forskningsrådet generelt bort fra direkte finansiering av utstyrsenheter. Unntaket er Forskningsrådets utlysninger spesifikt rettet mot utstyr. Slike spesifikke utstyrsutlysninger vil først og fremst komme fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, men kan også komme fra andre programmer og aktiviteter.

Følger opp strategi

Prinsippene følger opp Verktøy for forskning – nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008-2017). Strategien fastslår at Forskningsrådet skal finansiere utstyr som er av nasjonal karakter og som ligger i prisklassen mellom 2 og 200 millioner.
Basisutstyr og utstyr som koster mindre enn 2 millioner kroner i anskaffelse er institusjonenes ansvar.

 

Emneord: Økonomi, Forskningspolitikk
Publisert 19. mars 2010 09:57 - Sist endret 19. mars 2010 10:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere