Nyheter fra mars 2010 - Side 2

Publisert 2. mars 2010 15:05

– Skal den akademiske debatten på UiO haldast internt, medan debatten med kollegaer ved Universitetet i Bergen skal førast eksternt? Då må UiO vera ei eiga akademisk stamme som ikkje tilhøyrer resten av det akademiske samfunnet, sa jussprofessor Jan Fridtjof Bernt under ein debatt om Nedkvitne-saka i går.