Nyheter fra februar 2010 - Side 2

Publisert 4. feb. 2010 14:21

Patentstyret har talt: Et postordrefirma i Farsund har rett til å bruke Ida-navnet og figuren som varemerke, ikke Naturhistorisk museum, skriver Aftenpostens nettutgave i dag.

Publisert 3. feb. 2010 12:43

Religion vekker ofte sterke følelser, og meningene er mange om hvilken plass den bør ha i samfunnet. Gjennom forskningsprogrammet PluRel – Religion i pluralistiske samfunn – skal Universitetet i Oslo bidra til å nyansere og berike diskusjonen.  

Publisert 3. feb. 2010 12:21

UiO vant på alle punkter i saken som tidligere professor Arnved Nedkvitne anla mot universitetet. – Saken bør avklares av Høyesterett, fastslår jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt. Etter å ha lest dommen er han usikker på om retten har tatt innover seg de helt spesielle forholdene som knytter seg til ansettelsesforholdet i vitenskapelige stillinger.

Publisert 3. feb. 2010 11:49

– Det er svært viktig for både universitetet og Oslo kommune at me blir meir synlege i sentrum. Difor har me ambisjonar om at UiO på lang sikt kan etablera eit permanent forskingstorg på Tullinløkka, med utstillingar om vitskap i Historisk museum og Nasjonalgalleriet, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 1. feb. 2010 16:12

Styringsgruppa for Klima21 peikar på at det trengst ei styrking og betre koordinering av klimaforskinga. I ein rapport som vart lagt fram måndag, tilrår gruppa at det blir oppretta eigne senter for klimaforsking, melder Kunnskapsdepartementet.